Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

XXXVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach

16 października br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 16.00. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

  1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz przyjęcie jego jednolitego tekstu.
  4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zakończenie obrad.
kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2017 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS