11°C

Deszcz
Ciśnienie 1024 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
20 °C 21 °C 23 °C 25 °C 23 °C
10 °C 8 °C 10 °C 12 °C 13 °C
wtorek, 18 września 2018 10:42
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Konsultacje odbyły się w dniach od 10.09.2018 do 17.09.2018. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Starachowickiego, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Starostwa oraz był dostępny w Zespole ds. Polityki Społecznej. Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opiniido zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”
Opinie i uwagi oraz wypełnione formularze mogły być składane w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesyłane drogą listową na adres:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice albo pocztą elektroniczną na adres: k.szyderska@powiat.starachowice.pl.
W terminie określonym w konsultacjach nie zostały zgłoszone uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”