17°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
26 °C 27 °C 29 °C 29 °C 29 °C
12 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C
poniedziałek, 24 września 2018 14:28

Wicestarosta Starachowicki p. Marek Pawłowski wraz z Członkami Zarządu Powiatu p. Moniką Nowak i p. Andrzejem Sendeckim uczestniczyli w gali nagrodzenia najlepszych absolwentów Powiatu Starachowickiego.

Wyróżnieni zostali również nauczyciele oraz rodzice. Tradycyjnie własne upominki wręczyli absolwentom przedstawiciele kół radnych powiatowych: Panowie Marek Pawłowski, Andrzej Sendecki i Andrzej Duda z koła Razem dla Mieszkańców, Panie Maria Salwa i Dorota Boska-Nowakowska z koła Prawo i Sprawiedliwość, Pani Aldona Adamczyk z koła PSL i Pan Cezary Berak - radny niezależny.
Wyróżnieni absolwenci bez wątpienia zasługują na nagrodę, o czym można się przekonać czytając o ich naukowych dokonaniach:

Maciej Konrad Hamera  najlepszy absolwent I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach
 Maciej Hamera od dawna ma bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Ta przyszłość to żeglowanie i praca na morzu. Dlatego też wybrał klasę z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki, aby dostać się na wymarzone studia. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauce – jego średnia ocen to 5,31, świetnie zdał maturę – uzyskał 94% i obecnie jest studentem Akademii Morskiej w Gdyni.
Maciek w roku szkolnym 2017/2018 wziął udział w ogólnopolskim konkursie „Rejs Niepodległości” i został jednym ze 100 laureatów konkursu.
Nagrodą był udział w  „Rejsie Niepodległości”, który uświetnił setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz służył promocji naszego kraju. W czerwcu Maciek wziął udział w jednym z etapów rejsu żaglowca „Dar Młodzieży” dookoła świata.
Po rejsie stwierdził, że: „Było fantastycznie pod każdym względem, spotkałem nietuzinkowych ludzi  i utwierdziłem się tylko w tym, że praca na morzu to coś dla mnie, nie jest to łatwe życie, ale dla mnie bodajże jedyne.”
Wychowawcą Maćka była Pani Joanna Pucułek – nauczyciel matematyki w I LO
 
 Dominika Gawlik – absolwentka II LO w Starachowicach klasy o profilu matematyczno - fizycznym. W ciągu trzech lat osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, Średnia ocen za trzy lata nauki 5,44. Z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym Dominika uzyskała średnią 95,33%.
Dominika oprócz systematycznej i efektywnej nauki z poszczególnych przedmiotów rozwijała swoje szerokie zainteresowania w różnych dziedzinach naukowych i sportowych, osiągając wiele sukcesów.
Jest finalistką II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, zakwalifikowała się       również do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Angażowała się aktywnie w życie klasy i szkoły. Przez dwa lata była przewodniczącą samorządu klasowego.
Będzie studiowała na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Wychowawcą klasy była Pani Beata Żeber – nauczyciel matematyki w II LO
 
Jakub Walczak - najlepszy absolwent  III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach.  Osiągnął dobre wyniki w nauce - średnia ocen rocznych 4,11. Zdał maturę uzyskując 81%.
Jest osobą aktywną, koleżeńską, tolerancyjną. Interesuje się historią, szczególnie współczesną, polityką i wojskowością. Chętnie uczestniczył w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
 Reprezentował szkołę w różnych konkursach: "Orła wrona nie pokona", "Turnieju wiedzy o Starachowicach", "Turnieju wiedzy o Powiecie Starachowickim" i olimpiadach "O Solidarności", "Wiedzy o Polsce i świecie wspólczesnym", gdzie  uzyskiwał czołowe miejsca.
Bardzo aktywnie angażował się w realizację projektu "Szkoła Dialogu", którego celem było poszerzenie wiedzy o przeszłości Żydów. Jakub działa również w "Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Rezerwa".
Jakub otrzymał indeks Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Wychowawcą klasy była Pani Wioletta Pajączkowska – nauczyciel historii i wos w III LO
 
 KINGA KIEŁBASA – najlepsza absolwentka w ZSZ nr 1
Kinga w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała tytuł technika hotelarstwa. Średnia ocen Kingi w ciągu 4 letniego cyklu nauki to 5,71. Z egzaminu maturalnego uzyskała 79,30%.
Kinga w 2016 r. była laureatem szkolnego konkursu wiedzy o hotelarstwie oraz laureatem szkolnego konkursu języka angielskiego. Brała udział na etapie okręgowym w Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie, który odbył się w Krakowie. Kinga była uczennicą bardzo obowiązkową. Aktywnie włączała się w życie szkoły i życie klasy. Chętnie pomagała innym słabszym osobom z klasy w pokonywaniu trudności w nauce. Potrafiła zmotywować słabszych uczniów do systematyczniejszej pracy. Interesowała się w szczególności matematyką i językami obcymi.
Wychowawcą klasy była Pani Małgorzata Grześkowiak – nauczyciel matematyki w ZSZ nr1
 
Bartosz Klepacz absolwent Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w ZSZ nr 2 w Starachowicach. Uzyskał maksymalną punktację na  egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w 3 kwalifikacjach ,  zdobywając  tytuł technika mechatronika.  W roku szkolnym 2017/2018 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów, uzyskując  tym samym najwyższą średnią w szkole. Chętnie udzielał się w Kole Mechatronicznym działającym w ZSZ Nr 2.   Uczestniczył w praktykach zagranicznych w ramach Programu Erasmus +, gdzie poszerzał swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi obrabiarek CNC,  zdobywał doświadczenie w obsłudze  programu Catia, który obejmował podstawy modelowania w tym programie, a także doskonalił  znajomość języka angielskiego.  Był także członkiem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi,  w którym działał od momentu osiągnięcia pełnoletniości. 
W najbliższej przyszłości będzie kontynuował naukę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych; kierunek Budowa Maszyn.   
Interesuje się gotowaniem, motoryzacją, historią i nauką  języków obcych. 
Średnia ocen: 5,08
Wynik z egzaminu maturalnego: 94,4%
Wychowawcą klasy była Pani Alicja Gołosz – nauczyciel matematyki w ZSZ nr2
 
Klaudia Ziewiec z wyróżnieniem ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach  w zawodzie fryzjer. Na  świadectwie ukończenia szkoły średnia ocen – 5,45. Uzyskała również bardzo dobry wynik na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki w szkole była wzorową uczennicą, która chętnie doskonaliła swoje  umiejętności. Uczestniczyła w międzyszkolnym konkursie fryzjerskim : „Na ślubnym kobiercu”, ale także zdobywała dodatkowe kwalifikacje w ramach kursu: „Kosmetologia i stylizacja paznokci”. Swoje zainteresowania ogólne rozwijała poprzez udział w wielu akademiach, działalność w Szkolnym Kole Humanistów oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego.
Absolwentka zawsze chętnie angażowała się w  życie klasy, szkoły, ale także podejmowała działania charytatywne.  Udzielała się w samorządzie klasowym   i współorganizowała okolicznościowe wydarzenia takie jak: wigilia, wyjścia do kina,  „Dzień Chłopaka”. Aktywnie uczestniczyła także w inicjatywach o charakterze miejskim np. w  „Pikniku Niepodległościowym na Sportowo” organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 ,Forum zawodowym,  „Dniach Profilaktyki” oraz innych spotkaniach,  w których reprezentowała szkołę.
Wychowawca klasy była Pani Agnieszka Mikos – nauczyciel języka polskiego w ZSZ nr3.