17°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
26 °C 27 °C 29 °C 29 °C 29 °C
12 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C
czwartek, 4 października 2018 09:36

Władze powiatu uczestniczyły w konferencji inaugurującej grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”. Ma on na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na poziomie technikum poprzez realizację min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw przy udziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W konferencji, która odbyła się 28 września br., uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach tj. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec, a także opiekunowie projektu: Barbara Jakubowska oraz Janusz Juszczyk. Władze Powiatu reprezentował wicestarosta Marek Pawłowski, któremu towarzyszyli Członkowie Zarządu Powiatu: Monika Nowak i Andrzej Sendecki.


Obecni byli też wizytatorzy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: Andrzej Jakubiec i Krzysztof Jabłoński, pracodawcy zaangażowani w projekt tj. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Spółki DEMAX, Piotr Głowacz – Prezes Biuro Obsługi Inwestycji, przedstawiciele Hotelu „Senator”: Anna Mazurkiewicz, Hotelu „Europa” - Ewelina Bonio, przedstawiciele uczestniczących w nim szkół tj. Monika Wójcik, dyrektor ZSZ nr 1, Maria Niedopytalska - kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2 oraz uczniowie wraz z rodzicami. W rolę gospodarzy wcieliły się: Małgorzata Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach oraz Dorota Lenart – wicedyrektor a zarazem koordynator tego projektu.
Podczas spotkania przedstawiono założenia realizowanego grantu pt.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”. Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego dla 15 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 14 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ze Starachowic (z kierunku technik budownictwa) polega na zrealizowaniu części zajęć praktycznych u więcej niż jednego przedsiębiorcy w danym zawodzie oraz w wyspecjalizowanych pracowniach CKP i szkoły.


Działanie takie ma wyposażyć uczniów w umiejętności pożądane przez pracodawców, zwiększając ich szanse na rynku pracy i zapewniając sukces na zewnętrznym egzaminie zawodowym.Kwota dofinansowania przyznana w ramach grantu to 263 527,00 zł, wkład własny Powiatu Starachowickiego wyniósł 60 611,21 zł, natomiast całkowita wartość projektu grantowego to 324 138,21 zł.
Projekt realizowany będzie do 31 stycznia 2020 r. przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.