19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1018 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
27 °C 27 °C 27 °C 22 °C 22 °C
16 °C 18 °C 18 °C 16 °C 13 °C
piątek, 12 października 2018 18:58

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał ponad 225 tys. zł na zakup sprzętu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Są to pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, które – jak ocenia starosta Danuta Krępa – przyczynią się do podwyższenia jakości usług świadczonych przez szpital.

W czwartek, 11 października br. podpisana została umowa na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działającego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Nasza lecznica dostała 225 065, 04 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zakup sprzętu do wstępnej intensywnej terapii na SOR-ze, m.in. defibrylatora, respiratora, aparatu USG, kardiomonitorów, aparatów do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz zestawów intubacyjnych. Ma on kosztować niemal 265 tys. zł, 85 proc. kosztów pokryje Unia Europejska.
To bardzo dobra wiadomość, jak ocenia starosta Danuta Krępa, która jest przekonana, że podniesie to jeszcze bardziej jakość świadczonych tu usług.

Przypomnijmy, że są to kolejne pieniądze, jakie w ostatnim czasie trafiły do powiatowej lecznicy. W czerwcu br. PZOZ otrzymał ponad 2,6 mln zł na informatyzację placówki, co pozwoli na zbudowanie bezpiecznego środowiska informatycznego, wspierającego przetwarzanie i prowadzenie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie tylko w obrębie szpitala, ale umożliwiającego również bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o zdefiniowane standardy wymiany danych.
Pozyskał także pieniądze w kwocie 460 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziałów: rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej, działu fizjoterapii oraz ośrodka rehabilitacji dziennej, na czym skorzystać mieli pacjenci wymagający rehabilitacji w zakresie narządu ruchu, zwłaszcza po przebytych udarach, urazach i operacjach.
Natomiast w lipcu br. otrzymał 100 tys. zł z  Ministerstwa Zdrowia na doposażenie oddziałów wewnętrznych: I i II w kardiomonitory.
Inwestycją, którą realizuje i która pochłania obecnie największe pieniądze jest przeniesienie oddziału zakaźnego do nowych pomieszczeń, na co Powiat otrzymał wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji. Póki co, oddział znajduje się jeszcze w starej lokalizacji, w odległości ok. 300 m od nowego budynku szpitala, ale już w grudniu br. zafunkcjonuje w nowym obiekcie. W ramach inwestycji przebudowywane są wszystkie instalacje w budynku, powstaje  także stacja oczyszczania ścieków.
Zdaniem starosty Danuty Krępy, przeniesiony do nowych pomieszczeń i doposażony w sprzęt oddział zakaźny będzie służył nie tylko mieszkańcom naszego powiatu, ale także powiatów sąsiednich, przez co zwiększy także konkurencyjność całego regionu.