18°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1021 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
23 °C 24 °C 21 °C 22 °C 23 °C
9 °C 11 °C 14 °C 13 °C 13 °C
poniedziałek, 22 października 2018 13:53

W najbliższy czwartek, tj. 25 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu. Obrady rozpoczną się tradycyjnie o godz. 9.00, a ich porządek przedstawiamy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XLIX SESJI
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
 W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
4. Podsumowanie realizacji programu naprawczego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz Starosty Starachowickiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach,
8. Przedstawienie informacji w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Starachowicach na uchwałę Nr XXXVII/281/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 Października 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów,
9. Przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie skargi na dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  skargi na dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
b)  uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego,
c)  zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadani w 2018 r zmienionej uchwałą Nr XLVII/347/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
d)  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
e)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2028.
11. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu za trzy miesiące,
12. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za dziewięć miesięcy,
13. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za dziewięć miesięcy,
14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
19. Zakończenie obrad.