17°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
26 °C 27 °C 29 °C 29 °C 29 °C
12 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C
czwartek, 20 grudnia 2018 08:39

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwały wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze. Warunkiem uzyskania pomocy będzie złożenie stosownego oświadczenia. Wymagane są również wcześniejsze zapisy telefoniczne!

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. , nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy, że wcześniej złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na poinformowanie o aktualnym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Trzeba mieć jednak świadomość, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Mieszkańcy mogą także skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Są to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji danej osoby, które mają sprawić, że będzie ona znała lub więcej wiedziała o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności obejmuje ono porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
- nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,
PUNKT NR 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE.

PUNKTY PROWADZONE SĄ PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO Z KRAKOWA.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty.

Nr telefonu: (0 41) 276 09 19.

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

DYŻURY RADCÓW PRAWNYCH /ADWOKATÓW

UDZIELAJĄCYCH PORAD W RAMACH POWIATOWEGO
PUNKTU NIEODŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

- przy ul. DR. WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4

27-200 STARACHOWICE

(pokój 124, I piętro)

Dzień tygodnia

Godziny urzędowania

Radca Prawny /Adwokat

Poniedziałek

730-1130

 

Radca prawny – Robert Frey

1130-1530

 

Adwokat – Rafał Szeląg

Wtorek

730-1130

 

Radca prawny – Grzegorz Słowik

1130-1530

 

Adwokat – Mateusz Brzeziński

Środa

730-1130

 

Radca prawny – Grzegorz Partyka

1130-1530

 

Adwokat – Adrian Poński

Czwartek

730-1130

 

Radca prawny – Maciej Pięta

1130-1530

 

Adwokat – Hubert Michalski

Piątek

730-1130

 

Radca prawny – Marlena Hallmann

1130-1530

 

Adwokat – Marta Szeląg

 

PUNKT

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- przy ul. Radomskiej 45 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

pokój nr 16 / parter

 

Punkt nr 3

Dni dyżuru

Godziny dyżuru

Porad prawnych udziela

Dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty

od poniedziałku do
piątku

1100-1500

 

Adwokat

Paweł Wiatrowski

 

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

(0 41) 276 09 19

 

 

PUNKT

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- przy ul. Radomskiej 45 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

pokój nr 16 /parter

Punkt nr 4

Dni dyżuru

Godziny dyżuru

Poradnictwo obywatelskie świadczy

Dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty

 

od poniedziałku do
piątku

 

1530-1930

 

 

Doradca obywatelski
Paweł Wiatrowski

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

(0 41) 276 09 19