19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1018 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
27 °C 27 °C 27 °C 22 °C 22 °C
16 °C 18 °C 18 °C 16 °C 13 °C
poniedziałek, 31 grudnia 2018 13:50

Rada Powiatu w Starachowicach uchwaliła budżet na 2019 rok. Na sesji, która odbyła się 28 grudnia br. samorządowcy przyjęli plan finansowy na przyszły rok.  Zakłada on dochody na poziomie niespełna 102,7 mln zł oraz wydatki przekraczające 102,3 mln zł.

Najwięcej pochłonie Powiatowi utrzymanie oświaty. W chwili obecnej zabezpieczone zostało na nią ponad 34 mln zł, choć pewnie i to nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem szkół.
Projekt budżetu został w większości przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu. Poprawki wprowadzone przez obecny Zarząd Powiatu dotyczą przede wszystkim inwestycji, na które przyznane zostały środki zewnętrzne, a które nie miały zapewnionego finansowania w projekcie budżetu. Wśród nich: przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock czy przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina- Szerzawy. W projekcie nie uwzględniono również organizacji imprez, takich jak Międzynarodowe Zawody Robotyczne czy warsztaty archeologiczne „Żelazne Korzenie”. W przyjętym budżecie zabezpieczono na nie pieniądze.
Ponadto Powiat będzie realizować:
- przebudowę drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy- Ostrożanka
- wykonanie przejścia nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej czyli budowa tak potrzebnego wiaduktu w Starachowicach Zachodnich (w tym roku opracujemy dokumentację projektową i uzyskamy ZRID)
- przebudowę drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne – Gadka
- ujednolicenie baz danych w ramach programu „e-Geodezja – Cyfrowy Zasób Geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”
- budowę pracowni dla potrzeb CKP oraz ZSZ nr 2 w Starachowicach, w ramach zadania „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”
Zamierza także udzielić dotacji celowej dla samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności w związku z realizacją zadania pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”. Będzie  też wykupywać grunty pod drogi powiatowe.
- Mamy świadomość, że potrzeb jest znacznie więcej, ale na tyle na razie pozwala nam budżet. W razie pojawienia się dodatkowych środków, będziemy dokonywali zmian w przyjętym budżecie – zapewnia starosta Piotr Babicki, który po głosowaniu podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu na 2019 rok.