17°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
26 °C 27 °C 29 °C 29 °C 29 °C
12 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C
środa, 16 stycznia 2019 09:02

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która zebrała się po raz pierwszy w tym roku. Na posiedzeniu, które odbyło się 14 stycznia br. przyjęto informację z działalności w ubiegłym roku. Dyskutowano także o różnych kwestiach związanych z pomocą medyczną dla osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

Głównym punktem styczniowych obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych było przyjęcie informacji z jej działalności w ubiegłym roku. Jak poinformowała przewodnicząca Krystyna Pytel, Rada odbyła w 2018 r. 6 posiedzeń. Jako organ opiniodawczo – doradczy, wydała 8 pozytywnych opinii w sprawie projektów planowanych do realizacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, ale także uchwał Rady Powiatu w sprawie podziału środków z PFRON-u, kryteriów dofinansowań czy projektu ankiety służącej ocenie usług świadczonych przez PCPR. Przedmiotem posiedzeń były m.in. kwestie dotyczące potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, w tym również z zakresu świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenia tzw. „Karty za jeden uśmiech” z inicjatywy Fundacji „Nasze Zdrowie”. Dużo uwagi poświęcono też omówieniu wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i fundacji oraz zasadom zlecania im zadań do realizacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z jej ustawowych zadań jest wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych, co dalej będzie starała się robić. W najbliższym czasie Rada zamierza wystąpić do władz powiatowych z prośbą o podjęcie działań w zakresie ogłoszenia przez NFZ konkursu na świadczenie usług z zakresu stomatologii w znieczuleniu ogólnym w Powiecie Starachowickim. Wprawdzie osoby niepełnosprawne mają ustawowo zapewnioną bezpłatną opiekę stomatologiczną, ale w praktyce wielu z nich (dotyczy to schorzeń wymagających leczenia w narkozie) jest jej pozbawionych, ponieważ w Polsce brakuje miejsc odpowiednio przygotowanych do leczenia takich osób. Mieszkańcy naszego powiatu muszą jeździć do Sandomierza lub Kielc, co w ich przypadku jest dużym problemem. Swoje wsparcie dla działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  zapowiedział wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który zobowiązał się przedstawić ten temat Zarządowi Powiatu. Wśród poruszanych kwestii znalazły się również inne dotyczące potrzeby zakupu czepków dla kobiet poddawanych chemioterapii czy usprawnienia systemu przyjęć na SOR-ze.