17°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
26 °C 27 °C 29 °C 29 °C 29 °C
12 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C
poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:39

31 stycznia br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. Przypominamy, że sesja będzie transmitowana na żywo na stronie e-sesja.  Zachęcamy do oglądania.

PORZĄDEK OBRAD V SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

w dniu 31 stycznia 2019 roku

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
b) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych  Powiatowego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Starachowicach,
c) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 - 2028.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2018 rok.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
7. Informacja z przebiegu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za 2018 roku.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
11. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2018 roku - dwa miesiące, listopad - grudzień,
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury,  Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

12. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za miesiąc grudzień 2018 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2018 rok - 2 miesiące, listopad - grudzień.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
16. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
17. Zakończenie obrad.