16°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
27 °C 26 °C 28 °C 25 °C 20 °C
15 °C 14 °C 15 °C 17 °C 15 °C
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 09:38

W najbliższy czwartek, tj. 29 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XI sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie na żywo transmitowane na na stronie internetowej powiatu http://powiat.starachowice.pl/?pid=65. Porządek sesji prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH

W DNIU 29 SIERPNIA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia datacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osobyfizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,

b) zmiany uchwały Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

c) zmiany uchwały Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,

d) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Iłżeckiej oznaczonej, jako działka nr 3/1 o pow. 0,0054 ha,

e) skargi na bezczynność Starosty Starachowickiego.

f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach.

6. Informacja z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowego Zespołu Doradztwa - Rolniczego w Starachowicach.

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w 2018 roku, przez Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach.

8. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Starachowicach.

9. Informacja z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach.

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego na obszarach powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i skarżyskiego za rok 2018 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

11. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu za I półrocze 2019 roku.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

15. Zakończenie obrad.