0°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1000 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
1 °C 1 °C 1 °C 2 °C 1 °C
-1 °C -1 °C -3 °C -3 °C -5 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 12 listopada 2019 13:03

Do 22 listopada br. można zgładzać kandydatów do konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy”, organizowanego przez świętokrzyski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o wyróżnienie osób i instytucji oraz organizacji, które w sposób szczególny działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po raz pierwszy konkurs zorganizowany został w 2016 r. z inicjatywy śp. Anny Sowy Pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych. Połączony był wówczas
z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  W tym roku odbędzie się jego czwarta edycja.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

„Łatwy dostęp” – to kategoria, w której nagradzane są działania związane z likwidacją barier architektonicznych, np. montaż windy, budowa podjazdu, likwidacja krawężników, przystosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych itp., co wpłynęło na zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych,

„Skuteczna komunikacja” – to kategoria, w której nagradzane są działania związane z likwidacją barier w komunikowaniu się, np. zastosowanie dostępnych lub innowacyjnych środków, sprzętów, oprogramowań lub innych rozwiązań ułatwiającym komunikowanie się osobom z dysfunkcją wzroku, słuchu lub mowy,

„Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”- to kategoria, w której nagradzana jest osoba, wolontariusz, podmiot lub instytucja zasłużona na rzecz promowania w społeczeństwie potrzeby likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się utrudniających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osoba zajmująca się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ułatwiających poruszanie się
i komunikowanie osobom niepełnosprawnym.

Do Konkursu mogą być zgłoszone:

- jednostki  administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostki organizacyjne,

- organizacje pozarządowe lub fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,

- osoby fizyczne,

- placówki edukacyjne,

- przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia można składać listownie lub osobiście w formie papierowej, a także
w edytowalnej wersji elektronicznej, tożsamej z wersją papierową. Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e –mail: kielce@pfron.org.pl.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdują się w regulaminie, który zamieszczamy poniżej.