16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
piątek, 3 stycznia 2020 17:26

Rada Powiatu w Starachowicach przyjęła budżet na 2020 rok. Będzie to budżet zrównoważony, tzn. dochody pokrywać będą w całości wydatki, które wyniosą ponad 112 mln zł. Jednym z celów nadrzędnych będzie wypracowanie nadwyżki.

Największe wyzwanie stanowi dla władz powiatowych spłata zobowiązań, zaciągniętych jeszcze za poprzednich lat. Co roku rata kredytu będzie znacząco wzrastać, a w 2028 r. osiągnie pułap ponad 7 mln zł! Konieczne więc będzie ograniczenie wydatków, co zostało już rozpoczęte.
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. przewidziana została kwota ponad 14 mln zł, z czego zdecydowana większość, bo ponad  10 mln zł wydatkowana będzie na inwestycje wieloletnie takie jak:
- wykonanie chodnika w miejscowości Rataje za ok. 700 tys. zł,
- przebudowa dwóch odcinków na drodze powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów w Adamowie, na ulicach: Starachowickiej i Szkolnej, co będzie kosztować  3 mln 760 tys. zł
- ujenolicenie baz danych w ramach E- geodezja – cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa świętokrzyskiego – wartość tej inwestycji to ponad 1,6 mln zł.
- budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach (pod warunkiem przyznania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego (ponad 2,6 mln zł).
W ramach zadań inwestycyjnych rocznych wykonane zostaną m.in.:
- bariery sprężyste przy drogach powiatowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kwota 180 tys. zł),
- budowa chodnika w miejscowości Małyszyn Górny (60 tys. zł),
- wykup gruntów pod drogę powiatową „Tychów Nowy – Ostrożanka” (150 tys. zł).
Ponadto, dokończone zostaną remonty na drodze powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów, na co wydane zostanie ponad 3 mln zł.
Jeśli dodać je do wydatków inwestycyjnych, to okaże się że na inwestycje i remonty Powiat wyda w 2020 ponad 17 mln zł, co w kontekście trudnej sytuacji finansowej wydaje się optymalną kwotą. Większość tych zadań wykonane zostanie przy wsparciu środków zewnętrznych tj. Fundusz Dróg Samorządowych, środki unijne i pomoc gmin. Wspólnie z gminami rozwiązany zostanie też problem odwodnień na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Nadrzecznej w Stykowie, przy drodze 0612 T w Rzepinie Drugim, przy drodze 0603 T w Brzeziu, a także w Tychowie Nowym, gdzie wykonany zostanie przepust pod drogą 0565 T. Zarząd Powiatu nie zapomina również o budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2029, zabezpieczone zostało na to zadanie 250 tys. zł, a w 2022 r. - 3.657.940 zł.

- Dziękuję pracownikom starostwa, w szczególności służbom finansowym za przygotowanie  projektu budżetu, który zyskał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także radnym Rady Powiatu, którzy zagłosowali za jego przyjęciem - mówi starosta Piotr Babicki.