16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
czwartek, 16 stycznia 2020 13:04

Rusza II edycja projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Akademię Przedsiębiorczości w Starachowicach w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. 16 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie, w którym uczestniczył także starosta Piotr Babicki.

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat tj. Technikum nr 1, Technikum  nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach, w kontekście zatrudnienia ich absolwentów na rynku pracy.
Wsparciem objętych zostanie 340 uczniów, w tym:
80 uczniów Technikum nr 1 uczących się na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 140 uczniów Technikum nr 2, kształcących się na techników: logistyki, spedytorów, reklamy, elektryków, mechatroników, informatyków, pojazdów samochodowych, budownictwa czy automatyków,
- 120 uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, przyszłych elektromechaników pojazdów samochodowych, fryzjerów, mechaników  pojazdów samochodowych, kierowców-mechaników, operatorów obrabiarek skrawających, kucharzy, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, a także elektryków.
Przygotowano dla nich ponad 20 różnych kursów oraz szkoleń, zapewniających dodatkowe kwalifikacje, wykraczające poza program kształcenia.
Ponadto, dla 138 uczniów przewidziano miesięczne staże oraz praktyki zawodowe w okresie wakacji, realizowane w lokalnych firmach i instytucjach. W ramach projektu zapewnione zostały ubezpieczenia, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.
Młodzież będzie mogła też liczyć na kursy języka angielskiego zawodowego i szkolenie z zakresu zakładania własnej firmy. Projekt przewiduje też kursy oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzonego kształcenia zawodowego. Stwarza także możliwość na doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. I tak, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 doposażona zostanie pracownia mechaniki samochodowej i elektromechaniki pojazdów samochodowych, w Technikum nr 1 – pracownia gastronomiczna, obsługi konsumenta oraz technika usług fryzjerskich, natomiast w Technikum nr 2 – pracownia reklamy oraz informatyczna.
W ramach projektu realizowane będą również działania we współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice", mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w proces kształcenia zawodowego oraz promocję nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Projekt opiewa na ponad 1 mln 900 tys. zł, z czego ponad 1,5 mln zł pokryje dofinansowanie ze środków europejskich.