16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
poniedziałek, 20 stycznia 2020 15:01

Powiat przekazał kolejne mieszkanie wspomagane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Do lokalu przy alei Niepodległości w Starachowicach wprowadziły się już dwie wychowanki, które znajdują się pod stałą opieką pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, a także psychologa i mentora usamodzielnienia.

Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach od czerwca ub. r. realizuje projekt „Usługi społeczne dla rodziny” w partnerstwie z Gminą Starachowice, Mirzec i Pawłów, a także działającymi tam ośrodkami pomocy społecznej oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Ma on na celu poprawę sytuacji życiowej 357 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt opiewa na blisko 3,5 mln zł i przewiduje szereg działań, w tym m.in. wyposażenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Na skutek porozumienia z miastem udało się wynająć dwupokojowe mieszkanie w bloku przy alei Niepodległości w Starachowicach, które zostało gruntownie wyremontowane i wyposażone, a następnie przekazane dwóm wychowankom pieczy zastępczej, przebywającym dotychczas w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.


Projekt zapewnia funkcjonowanie mieszkania przez 3 lata i kolejne trzy w ramach trwałości projektu. Zamieszkujące je wychowanki będą ponosić jedynie opłaty za media do wysokości 50 zł miesięcznie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia im dodatkowo opiekę pracownika socjalnego, psychologa oraz mentora usamodzielnienia przez cały okres zamieszkiwania.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie są to docelowe mieszkania, tylko lokale na okres przejściowy, pozwalające usamodzielnić się wychowankom.  


Jest to już drugie takie mieszkanie utworzone i prowadzone przez Powiat Starachowicki. Pierwsze takie mieszkania zostały utworzone w 2016 r., w budynku dawnego Hotelu Pielęgniarek i były finansowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na „Włączenie społeczne i walkę z ubóstwem” (Oś priorytetowa 9) w ramach projektu „Razem w dorosłość”.
W ramach obecnie pozyskanych funduszy sfinansowane zostaną też inne działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, tj. specjalistyczne poradnictwo dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, szkolenia i warsztaty dla osób sprawujących pieczę zastępczą (zadanie PCPR), szkolenia dla rodziców niewydolnych wychowawczo (zadanie GOPS w Pawłowie), wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych (zadanie PCPR), zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (zadanie GOPS w Pawłowie), usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (zadanie MOPS w Starachowicach), usługi usprawniająco – rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych (zadanie GOPS w Pawłowie), zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych  do instytucji publicznych i placówek zdrowia (zadanie PCPR), wyposażenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora (zadanie ZDZ), szkolenia i kursy dla prowadzących zajęcia z osobami niesamodzielnymi (zadanie ZDZ), doposażenie i prowadzenie zajęć wspierających w istniejącym Klubie Seniora w Mircu (zadanie MOPS w Mircu).
Realizacja projektu potrwa do 31 maja 2022 r.