16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
czwartek, 13 lutego 2020 14:52

W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach rusza Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 13 lutego br. z udziałem m.in. starosty Piotra Babickiego i Członka Zarządu Powiatu Roberta Sowuli. Pierwsi pacjenci trafią na oddział 17 lutego br.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zlokalizowany został na IV piętrze budynku A (tzw. bloku łóżkowego), liczy 20 łóżek i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego uruchomienie było możliwe dzięki uzyskaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia  w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

O tym, jak bardzo jest on potrzebny mówił starosta Piotr Babicki, podczas konferencji prasowej z udziałem dyrekcji szpitala, prezydenta Marka Materka i Członka Zarządu Powiatu Roberta Sowuli.


- Zmieniamy starachowicki szpital na lepsze. Chcemy, aby był bardziej przyjazny dla samych pacjentów, ale odpowiadał również na te potrzeby, które są dziś na rynku. Mamy świadomość, że demografia jest nieubłagana. Ludzi starszych przybywa. Także w naszym powiecie starzenie się społeczeństwa staje się coraz większym wyzwaniem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, stąd m.in. pomysł utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – mówił starosta Piotr Babicki. -  Cieszę się, że z pomocą pana dyrektora, ale także Narodowego Funduszu Zdrowia, który dostrzegając ten problem ogłosił konkurs na takie usługi, udało się go wreszcie urzeczywistnić. To ważny dzień zarówno dla mieszkańców naszego powiatu, jak i   sąsiednich powiatów, którzy korzystają z usług naszego szpitala – podkreślał starosta. 

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Robert Sowula mówił o dobrej współpracy między szpitalem, Narodowym Funduszem Zdrowia a Zarządem Powiatu, który  dość mocno włączył się w pomoc i negocjacje z NFZ w celu pozyskania kontraktu.

ZOL rozpocznie swoją działalność 17 lutego br. Zakład posiada wykwalifikowany personel pielęgniarski, opiekunki medyczne, fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, psychologa i logopedę. Ponadto, odpowiednie wyposażenie, w tym łóżka z materacami przeciwodleżynowe i inny sprzęt specjalistyczny, który będzie pomocny w przywracaniu pacjentów do jak największej sprawności, tak aby mogli samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych.


Będą tu kierowane osoby po zakończonym procesie leczenia, w pełni zdiagnozowane i niewymagające dalszej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

W procesie kwalifikacji niezbędna jest m.in. dokumentacja obejmująca:

  • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (od lekarza prowadzącego
    ze szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu),
  • karta oceny pacjenta.

Do Zakładu nie kwalifikują się pacjenci:

  • ze stwierdzoną chorobą nowotworową,
  • z poważnymi zaburzeniami psychicznymi,
  • z oceną stanu zdrowia w skali Barthel przekraczającą 40 punktów
  • osoby niepełnoletnie.

Należy podkreślić, że pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jest częściowo odpłatny. NFZ pokrywa jedynie koszty udzielanych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, z kolei pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się
w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta (w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej).