16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
środa, 19 lutego 2020 12:09

Za nami XVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach, która - zgodnie z przyjętym wcześniej planem pracy – poświęcona była kwestiom związanym z gospodarką i przedsiębiorczością. Radni przyjęli także uchwały w sprawie: zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 — 2029. 

We wtorek, 18 lutego br. odbyła się XVIII w tej kadencji sesja Rady Powiatu Starachowickiego. Podczas sesji radni zapoznali się z informacjami na temat działalności instytucji ściśle związanych z gospodarką i przedsiębiorczością w naszym powiecie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego, a także prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej, Akademii Przedsiębiorczości i Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach – Ireneusz Łukawski przedstawił natomiast aktualny stan i strukturę bezrobocia w powiecie starachowickim.  
Radni przyjęli także uchwały: w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 — 2029.
Wysłuchali również informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 roku oraz sprawozdań: z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego za rok 2019, a także Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.