16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
piątek, 21 lutego 2020 14:59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu starachowickiego, mające trudności w poruszaniu się,  do korzystania z usług transportowych w ramach likwidacji barier komunikacyjnych. Usługi te będą polegały na bezpłatnym  dowozie osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia i przychodni itp. wyłącznie w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego.

Uruchomienie takiej usługi było możliwe dzięki realizacji przez Powiat Starachowicki projektu partnerskiego „Usługi społeczne dla rodziny”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości. Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku, w ramach tego samego projektu udało się uruchomić mieszkanie wspomagane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Teraz natomiast Powiat rusza z kolejnym działaniem – bezpłatnym dowozem osób niepełnosprawnych  do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp. w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego. Szczegółowe zasady korzystania z usługi transportowej zawarte są w „Regulaminie korzystania z usług transportowych dla osób z niepełno sprawnościami” opublikowanym na stronie internetowej: http://pcpr.starachowice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-korzystania-z-us%C5%82ug-transportowych.pdf. Informacje na ten temat można także uzyskać w siedzibie PCPR w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 lub telefonicznie pod numerem telefonu 412748806. Zachęcamy zainteresowanych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.