16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
piątek, 21 lutego 2020 15:27

Ograniczenie zatrudnienia, likwidacja referatów i redukcja stanowisk kierowniczych – to tylko niektóre ze zmian organizacyjnych, jakie dokonane zostały za tej kadencji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Motywacją tych działań było usprawnienie pracy urzędu i trudna sytuacja finansowa powiatu.

Zmiany rozpoczęte zostały już na początku kadencji, od likwidacji stanowiska etatowego członka Zarządu Powiatu. Jedną z pierwszych decyzji obecnego Zarządu Powiatu było zaproponowanie Radzie Powiatu przyjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Starachowickiego, skutkującej ograniczeniem liczby etatowych członków zarządu do niezbędnego minimum czyli do trzech osób (wcześniej były to cztery osoby). Podyktowane to było potrzebą usprawnienia dotychczasowej pracy i koniecznością szukania oszczędności w funkcjonowaniu samorządu powiatu, podobnie jak pozostałe decyzje związane z reorganizacją Starostwa Powiatowego w Starachowicach. W ciągu 15 miesięcy ograniczono zatrudnienie o 14 osób, zmniejszając przy tym liczbę etatów o 15,9. Na koniec listopada 2018 r. zatrudnionych było w starostwie 145 osób, a stan etatowy wynosił 143,85 etatów,  natomiast na koniec lutego 2020 r. jest to 131 osób, przy stanie etatowym - 127,95. Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 31 stycznia 2020 r. wprowadzona została nowa wewnętrzna struktura komórek organizacyjnych starostwa. Zlikwidowane zostały wszystkie referaty działające w ramach wydziałów, co wiązało się również z redukcją stanowisk kierowniczych. W efekcie, zlikwidowanych zostało 10 stanowisk kierowniczych, co przedkładać się będzie na realne oszczędności. Obecnie, w strukturze organizacyjnej starostwa funkcjonują: wydziały, biura (dawne wieloosobowe stanowiska) i jednoosobowe stanowiska. Proces redukcji etatów zakończony został w styczniu 2020 r. Uwalnianie kolejnych etatów odbywać się będzie w formie naturalnego przechodzenia  pracowników na emeryturę.