16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1015 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
piątek, 17 kwietnia 2020 18:02

W związku z medialną oceną sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach po przekształceniu go w jednoimienny szpital zakaźny dokonywaną przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca i grupę radnych PiS, oświadczamy, co następuje:

 

  1. Zarząd Powiatu doskonale wie, co się dzieje w szpitalu, pomimo tego, iż nie był informowany o poleceniach wydawanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego przekształcających jednostkę w szpital zakaźny czy też zmieniających jej strukturę organizacyjną (utworzenie izolatorium). Polecenia te wydawane są bezpośrednio dyrektorowi PZOZ z klauzulą natychmiastowej wykonalności. W ślad za poleceniami Wojewody szpital ani samorząd nie otrzymują informacji o sposobie finansowania działalności jednostki po wprowadzonych zmianach. Tymczasem - zgodnie z art.59 ustawy o działalności leczniczej - to samorząd ponosi odpowiedzialność za wyniki finansowe szpitala i pokrywa jego ewentualne straty finansowe na koniec roku obrotowego. Niestety nasze pytania w tym zakresie kierowane do Wojewody pozostają bez odpowiedzi (pismo znak: ZK.5530.01.2020 z dnia 13.03.2020r.).
  2. Przychody roczne szpitala z NFZ w 2019r. wynosiły: ok. 115 351 tys. zł (miesięcznie średnio ok. 9,6 mln zł), natomiast koszty rocznej działalności zamknęły się kwotą: ok. 115 874 tys. zł. Od 2013r. szpital kończył każdy rok z dodatnim wynikiem finansowym, gdyż uzyskiwał dodatkowe przychody z innych źródeł np. z tytułu dzierżaw i najmu, których obecnie nie uzyskuje. Jednocześnie PZOZ spłaca rocznie ok. 3 mln zł kredytu, zaciągniętego przed laty na wyprowadzenie placówki z trudnej sytuacji finansowej.
  3. Nieuprawnione jest dokonywanie ocen mówiących o tym, że szpital obecnie jest bardzo dobrze finansowany, gdyż dla dokonania takiej oceny brak jest rzeczywistych kosztów działalności szpitala zakaźnego w dłuższym okresie czasu np. po zakończeniu jednego pełnego miesiąca działalności, co nastąpi dopiero na koniec kwietnia.
  4. Nadużyciem jest mieszanie kosztów bieżącej działalności z zakupami inwestycyjnymi dokonywanymi na potrzeby zwalczania COVID-19. Innymi słowy środki pochodzące z różnych źródeł np. od Wojewody Świętokrzyskiego czy z Urzędu Marszałkowskiego mają swoje celowe przeznaczenie m.in. na zakup aparatury medycznej i nie mają wpływu na finansowanie bieżącej działalność szpitala. Podawanie kwot bez wskazania ich przeznaczenia wprowadza opinię publiczną w błąd. Szpital w ostatnich tygodniach dokonał zakupów sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zwalczania COVID-19 za ok. 5 mln zł czyli za kwotę znacznie większą od środków pozyskanych od Wojewody (1,2 mln zł) czy samorządu województwa (1,1 mln zł).

Zarząd Powiatu serdeczne dziękuje tym wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które rozumiejąc obecną sytuację starają się wspomagać PZOZ w jego działalności. Jednocześnie apelujemy do innych szpitali i przychodni działających w regionie o zapewnienie niezbędnej pomocy mieszkańcom powiatu starachowickiego, którzy w związku z przekształceniem placówki w szpital zakaźny nie mogą uzyskać takiej pomocy na swoim terenie.