18°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1021 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
23 °C 24 °C 21 °C 22 °C 23 °C
9 °C 11 °C 14 °C 13 °C 13 °C
wtorek, 26 maja 2020 16:21

28 maja br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się  tradycyjnie o godz. 9.00. Zostanie ono przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Z uwagi na szczególną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, liczba jego uczestników, tak jak poprzednio, została ograniczona do niezbędnego minimum.

 

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY POWIATU

W DNIU 28 MAJA 2020

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Brody zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
b) powierzenia Gminie Pawłów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
c) powierzenia Gminie Mirzec zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
d) powierzenia Gminie Starachowice czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0617 T Starachowice - Lubienia od km. 2 + 465 (odcinek ul. Kolejowej w Starachowicach).
e) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
f) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok.
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2029.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2019 rok i planowanych działaniach na 2020 rok.
6. Informacja na temat dzieałalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
7.  Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.