9°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1015 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
17 °C 21 °C 23 °C 23 °C 23 °C
6 °C 7 °C 11 °C 14 °C 12 °C
piątek, 22 listopada 2019 20:39

28 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. W. Borkowskiego 4) odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie  rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.


piątek, 22 listopada 2019 20:25

Władze powiatu spotkały się w piątek (22 listopada) z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w jednostkach świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.


piątek, 22 listopada 2019 17:34

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski nagrodził lauretów XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”, organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Wernisaż prac odbył się 21 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach.


piątek, 22 listopada 2019 09:51

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 roku.


poniedziałek, 18 listopada 2019 10:53

21 listopada br. w sali wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach (ul. Kochanowskiego 5) odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje", organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie!


poniedziałek, 18 listopada 2019 10:38

Starosta Starachowicki informuje, że termin składania wniosków o przyznanie Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego "Żelazny Pierścień" został wydłużony do 22 listopada br. do godziny 15:00.

Informacje i wnioski dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3729.


piątek, 15 listopada 2019 14:25

Starosta Starachowicki zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Odbędą się one w terminie od 14 do 25 listopada br. Uwagi oraz opinie należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przesyłać drogą pocztową albo elektroniczną.


wtorek, 12 listopada 2019 13:07

Msza święta w intencji Ojczyzny, a później oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości – tak w dużym skrócie wyglądały w tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości w Starachowicach, organizowane wspólnie przez Powiat i Miasto. Mieszkańcy mogli wziąć również udział w Biegu Niepodległości, organizowanym przez Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice.


wtorek, 12 listopada 2019 13:06

Z okazji 120 rocznicy oddania do użytku zakładu wielkopiecowego w Starachowicach Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura zorganizowało konferencję naukową pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego   w okresie przemian (1870-1914)”. Jednym z jej prelegentów był wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który przybliżył zebranym postać Władysława Wielickiego-inżyniera chemika z pierwszego w Staropolskim Okręgu Przemysłowym laboratorium hutniczego.


wtorek, 12 listopada 2019 13:03

Do 22 listopada br. można zgładzać kandydatów do konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy”, organizowanego przez świętokrzyski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o wyróżnienie osób i instytucji oraz organizacji, które w sposób szczególny działają na rzecz osób niepełnosprawnych.