8°C

Możliwa mżawka
Ciśnienie 1015 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
17 °C 21 °C 23 °C 23 °C 23 °C
6 °C 7 °C 11 °C 14 °C 12 °C
czwartek, 9 stycznia 2020 15:21

Od 1 stycznia 2020 r. na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą nabycia lub zbycia pojazdu w ciągu 30 dni, nakładana będzie kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł. Ale uwaga! Dotyczy to pojazdów zakupionych w Polsce oraz sprowadzonych z krajów UE po 31 grudnia 2019 r. Właściciele których pojazdy zostały nabyte lub zbyte przed dniem 1 stycznia 2020 r. nie będą karani. Prosimy więc na spokojnie zgłaszać się do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach w celu uzupełnienia tej powinności.


piątek, 3 stycznia 2020 17:26

Rada Powiatu w Starachowicach przyjęła budżet na 2020 rok. Będzie to budżet zrównoważony, tzn. dochody pokrywać będą w całości wydatki, które wyniosą ponad 112 mln zł. Jednym z celów nadrzędnych będzie wypracowanie nadwyżki.


piątek, 3 stycznia 2020 16:36

Starosta Piotr Babicki stanął na czele społecznej Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., która będzie m.in. proponować kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno – gospodarczego. Spotkanie inauguracyjne, na którym nastąpił wybór prezydium, odbyło się 30 grudnia 2019 r.


czwartek, 2 stycznia 2020 09:36

W związku z awarią sieci telefonicznej, występują utrudnienia i problemy z dodzwonieniem się do Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Awaria jest już zgłoszona u operatora. Czekamy na jej usunięcie. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.


czwartek, 2 stycznia 2020 09:17

Zarząd Powiatu Starachowickiego zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2020 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w uchwale zamieszczonej poniżej. 


wtorek, 24 grudnia 2019 09:15


poniedziałek, 23 grudnia 2019 09:26

Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursową w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. Zajmie się ona opiniowaniem oraz oceną złożonych ofert. Na koniec przedstawi też Zarządowi swoje rekomendacje. Szczegóły dotyczące pracy Komisji  w uchwale oraz regulaminie, załączonych poniżej.


piątek, 20 grudnia 2019 19:40

Blisko 5 mln zł na przebudowę i remont dwóch dróg powiatowych w gminie Brody trafi do Powiatu Starachowickiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W piątek, w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach doszło do podpisania umów na dofinansowanie tych inwestycji pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, a reprezentującymi Powiat Starachowicki: starostą Piotrem Babickim, wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim i skarbnik Magdaleną Zawadzką. 


czwartek, 19 grudnia 2019 20:12

30 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.


czwartek, 19 grudnia 2019 15:16

Konferencja profilaktyczna, podsumowująca projekt pn. „Giełda Alternatywnej Profilaktyki Aktywnej – GAPA” odbyła się 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wydarzenie organizowali: Starosta Starachowicki, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.