8°C

Możliwa mżawka
Ciśnienie 1015 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
17 °C 21 °C 23 °C 23 °C 23 °C
6 °C 7 °C 11 °C 14 °C 12 °C
wtorek, 17 grudnia 2019 09:00

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia to czas radości i spotkań, wypełnionych opłatkiem i życzeniami, także w samorządzie. Członkowie Zarządu Powiatu znaleźli czas na udział w spotkaniach opłatkowych, jakie odbywały się w zeszłym tygodniu w różnych placówkach oraz organizacjach.


wtorek, 17 grudnia 2019 08:54

Z inicjatywy Zarządu Powiatu w 2019 roku powołano „Starachowicką Grupę Zakupową Energii Elektrycznej”, której liderem jest powiat starachowicki. Do Grupy Zakupowej przystąpiło trzech partnerów, tj. powiat ostrowiecki, powiat lipski oraz gmina Waśniów.


wtorek, 17 grudnia 2019 08:30

Za nami III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej, organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Starachowickiego. Do finału zakwalifikowało się 7 szkół z województwa świętokrzyskiego, a nagrody wręczał zwycięzcom wicestarosta Dariusz Dąbrowski.


piątek, 6 grudnia 2019 15:43

Starosta Piotr Babicki zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert organizowanego przez Powiat Starachowicki. Zgłoszenia można składać do 12 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicac, w Referacie ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej. Szczegóły w załączonym poniżej zaproszeniu.


wtorek, 3 grudnia 2019 09:17

Dobra wiadomość dla wszystkich organizacji starających się o fundusze w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Mogą one liczyć w tym roku na większe pieniądze, w sferach które jak dotąd nie były ujęte w rocznym programie i dodatkowo uzyskać je znacznie wcześniej, bo już w styczniu 2020 r.


poniedziałek, 2 grudnia 2019 08:31

22 listopada 2019 r.  minął dokładnie pracy Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty Piotra Babickiego. Był to niełatwy czas zmierzenia się z trudną sytuacją finansową powiatu oraz wynikającą z tego koniecznością wprowadzenia oszczędności i racjonalizacji zatrudnienia.


piątek, 29 listopada 2019 16:00

Dwa nowe samochody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie. Udało się je zakupić dzięki środkom z PFRON-u i funduszom powiatu. 29 listopada br. nastąpiło uroczyste przekazanie aut w obecności starosty Piotra Babickiego, wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON- Andrzeja Michalskiego.


piątek, 29 listopada 2019 15:32

Zarząd Powiatu Starachowickiego zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 r.Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Starachowickiego z dn. 28.11.2019 r. zamieszcoznej poniżej.


piątek, 29 listopada 2019 15:28

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Oferty należy składać do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 15.30) w Kancelarii Ogólnej Starosta Powiatowego w Starachowicach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu zamieszczonej poniżej.


wtorek, 26 listopada 2019 15:55

25 listopada br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Jej nowym przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaś wiceprzewodniczącym - wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Władze powiatu podziękowały za pracę oraz zaangażowanie dr inż. Ireneuszowi Sulidze, który nie tylko kierował Radą Muzeum, ale również pomagał w powstaniu samego muzeum.