-1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
1 °C 0 °C 0 °C 2 °C 5 °C
-4 °C -3 °C -5 °C -6 °C -1 °C
Starostwo Powiatowe w Starachowicach działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym : (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późniejszymi zmianami ).
  3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 99, poz. 631 ).
  4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).
  6. Statutu Powiatu Starachowickiego - uchwała Nr IV/10/98 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 grudnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).
  7. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Regulamin Organizacyjny Starostwa jest dokumentem, który określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa. Najnowszą jego wersję znaleźć można pod adresem: www.spstarachowice.bip.doc.pl

Starosta Powiatu
Danuta Krępa tel. /41/
276-09-00
Wicestarosta Powiatu
Marek Pawłowski tel. /41/
276-09-00
Zarząd Powiatu
Danuta Krępa tel. /41/
276-09-00
Marek Pawłowski tel. /41/
276-09-00
Monika Nowak tel. /41/
276-09-24
Andrzej Sendecki tel. /41/
276-09-43
Małgorzata Pruś  
Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska tel. /41/
276-09-14
Sekretarz Powiatu
Marlena Kostrzewa tel. /41/
276-09-18
Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu
Anna Ciesielska tel. /41/
276-09-15
Rada Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Margula tel. /41/
276-09-37
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Czaja
Maria Salwa
Radni
ADAMCZYK Aldona Beata, BERAK Cezary Hubert, CZAJA Przemysław, DĄBROWSKI Dariusz Sławomir, DUDA Andrzej Marian, KOMINEK Andrzej, KRĘPA Danuta Barbara, LEWKOWICZ Paweł, ŁAŃCUCHOWSKI Włodzimierz, MARGULA Tomasz Stanisław, MATYNIA Andrzej Jan, MRÓZ Marian, NOWAKOWSKA-BOSKA Dorota, POCHEĆ Jan, SALWA Maria Anna, SENDECKI Andrzej Marian, STACHUCZY Jerzy, STĄPOR Beata Edyta, WOJCIECHOWSKI Mirosław Adam, WRONA Bożena Łucja, WZOREK Jan Piotr.