Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Kombatanci obradowali

Omówieniu spraw przyjęć do lekarzy specjalistów osób posiadających status kombatanta albo osoby represjonowanej oraz ich uczestnictwa  w sierpniowo – wrześniowych uroczystościach patriotycznych poświęcone było wtorkowe posiedzenie (8 sierpnia br.) Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki.

Obradom przewodniczył Kazimierz Dziekoński. Wzięli w nim również udział przedstawiciele Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, co miało związek z jednym z poruszanych tematów, a mianowicie ze sprawą przyjęć do specjalistów osób posiadających status kombatanta albo osoby represjonowanej. Osoby takie powinny być przyjmowane w poradniach specjalistycznych poza kolejnością, jeśli nie w dniu w którym się zgłoszą, to w możliwie najszybszym terminie w ciągu maksymalnie 7 dni, o ile nie będzie zagrażało ich zdrowiu i życiu. I zazwyczaj tak jest. Problemy zdarzają się jednak  w kolejkach i wynikają z niezrozumienia ze strony innych pacjentów. Zdaniem samych zainteresowanych, pomocne byłoby inne podejście ze strony personelu, który mógłby prosić ich do lekarzy poza kolejnością, wyjaśniając przy tym oczekującym że są to osoby o specjalnym statusie. W drugiej części spotkania omówiono też udział członków Rady w uroczystościach patriotycznych zaplanowanych na sierpień i wrzesień br., w tym między innymi Święto Wojska Polskiego, które wzbudziło wśród członków największe dyskusje. Powodem była zmiana przez Miasto utartego przez lata miejsca uroczystości z kościoła pw. Wszystkich Świętych i pomnika Niepodległości na kościół pw. Trójcy Świętej i Pomnika Mortui Vivunt. Przybyły na posiedzenie zastępca prezydenta, Jerzy Miśkiewicz zdecydował się jednak uwzględnić głos kombatantów i powrócić do pierwotnej konwencji. Tegoroczne obchody Wojska Polskiego, tak jak co roku, odbywać się będą najpierw w kościele pw. Wszystkich Świętych, a potem pod Pomnikiem Niepodległości. 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS