1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1011 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
-1 °C -2 °C -1 °C 2 °C 1 °C
-4 °C -6 °C -6 °C -3 °C -6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 25 marca 2019 13:40

28 marca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. Obrady będą transmitowane online na stronie powiatu w zakładce "e-sesja".

 

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH

W DNIU 28 MARCA 2019 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
5. Informacje:
a) Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego
b) Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego
c) Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego
6. Informacje:
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie starachowickim
b) Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie starachowickim
7. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0570T Osiny Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały)
b) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych położonych w Trębowcu i Osinach w gm. Mirzec   wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0570T Osiny Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały)
c) podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
d) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku
e) przeniesienia siedziby III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach
f)  utworzenia Branżowej Szkoły | stopnia nr 2 w Starachowicach oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
w Starachowicach
g) składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki
h) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019r.
i)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.
10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
13. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
14. Zakończenie obrad.