25°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1018 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
26 °C 29 °C 29 °C 31 °C 31 °C
13 °C 13 °C 14 °C 17 °C 16 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 26 czerwca 2019 10:02

Gorący czas na powiatowych drogach. Dzięki pozyskanym funduszom i dobrej współpracy z gminami, przebudowywane są kolejne odcinki dróg, tym razem w gminie Mirzec i Pawłów. Efekty prac są już widoczne.

W gminie Mirzec prowadzone są dwie inwestycje: przebudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne – Gadka, a także drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka w miejscowości Tychów Nowy.
Pierwsza dobiega już końca. Kosztowała ponad 4,4 mln zł. Otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na pozostałą część Powiat złożył się z Gminą Mirzec. Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy będą mogli się cieszyć ze zmodernizowanej drogi z poszerzoną jezdnią, nowym chodnikiem, poboczami, odwodnieniem oraz zjazdami na wszystkie posesje. Na drodze pojawiło się nowe oznakowanie, wyznaczone zostały przejścia dla pieszych. Wybudowano także zatokę autobusową. Efekty prac oglądali w zeszłym tygodniu starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, a także Członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Materek i Ryszard Nowak, którym towarzyszył wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wszyscy byli zadowoleni z realizacji tej inwestycji oraz zastosowanych tutaj rozwiązań. Wpłyną one bowiem korzystnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ruszyły też prace na drodze powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka. Realizacja tego zadania jest kontynuacją prowadzonej wcześniej przebudowy w Tychowie Nowym naodcinku ponad 3 km. Dzięki dobrej współpracy z Gminą Mirzec i pozyskanym funduszom z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (obecnie jest to Fundusz Dróg Samorządowych), wykonany zostanie kolejny, ok. 820 m odcinek w Tychowie Nowym, na którym poszerzona zostanie jezdnia, wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej, pobocza i zmodernizowane odwodnienie. Inwestycja opiewa na ok.1,2 mln zł, z czego dofinansowanie pokrywa ponad 560 tys. zł, a po 282 tys. zł dokłada do niej Powiat Starachowicki i Gmina Mirzec. Do 16 września br. prace  powinny się już zakończyć. Nic nie wskazuje na to, by miały być przedłużone.

W gminie Pawłów ruszyła natomiast realizacja zadań, finansowanych w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przy wsparciu Gminy. Są to cztery drogi powiatowe: nr 0608 T Siekierno– Radkowice – Rzepin Kolonia (w miejscowości Bronkowice), nr 0607 T Radkowice-Szerzawy (w miejscowości Radkowice), nr 0601 T Łomno–Zarzecze (w Łomnie) oraz nr 0629T Pawłów-Bukówka–Zapniów, które były również wizytowane przez Zarząd Powiatu, wójta Gminy Pawłów Marka Wojtasa, a także radnych powiatu – Izabelę Wronę i Jana Pochecia. I tak, w Bronkowicach remontowany jest 1,2 km odcinek, na którym będzie nowa nawierzchnia i  wzmocniona zostanie konstrukcja. Jest to o tyle istotne, że właśnie tą trasą odbywa się ruch ciężki pojazdów.  Dodatkowo zmodernizowane zostanie też odwodnienie. Koszt inwestycji to ponad 988 tys. zł, z czego dofinansowanie pokrywa 80 proc., a na pozostałe 20 proc. składa się Powiat i Gmina Pawłów. Termin zakończenia prac to 12 sierpnia br.


W Radkowicach remontowany jest 990 m odcinek drogi, na którym odbudowana zostanie jezdnia, wzmocniona zostanie konstrukcja i wykonane zostanie odwodnienie.  Pojawią się także dodatkowe pobocza w konstrukcji bitumicznej, a skarby zostaną wzmocnione betonowymi elementami. Jest to szczególnie ważna droga z punktu widzenia mieszkańców i działających tu przedsiębiorców, którzy mieli duże problemy m.in. z dowozem drewna czy wywozem tarcicy. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawie ulegną zarówno warunki życia mieszkańców, jak i prowadzenia tu działalności.  Do końca sierpnia br. prace powinny się już zakończyć.


W Łomnie z kolei trwa remont ponad 1,3 km odcinka drogi powiatowej nr 0601 T. Inwestycja kosztuje ponad 1,5 mln zł, z czego 80 proc. pokrywa dofinansowanie (1mln 235 tys. zł), a pozostałe 20 proc. finansują po połowie Powiat i Gmina Pawłów. W ramach zadania wykonania zostanie nowa nawierzchnia, mocniejsza konstrukcja, zjazdy na posesję i zmodernizowane odwodnienie. Prócz oczywistych korzyści, jakie przyniesie mieszkańcom, pozwoli też zmniejszyć koszty bieżącego utrzymania drogi, ponoszonych dotychczas przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Termin zakończenia prac zaplanowany został na 30 września br.


Ostatnim zadaniem, realizowanym w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jest przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów-Bukówka–Zapniów na odcinku 600 m. Prace mają się tu zakończyć przed 2 wrześniem br.
Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa bez pozyskania środków zewnętrznych, wsparcia wojewody oraz dobrej współpracy z gminami, za co starosta wszystkim gorąco podziękował.