25°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1018 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
26 °C 29 °C 29 °C 31 °C 31 °C
13 °C 13 °C 14 °C 17 °C 16 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 30 sierpnia 2019 09:13

Dobiegła końca realizacja projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, współfinansowanego ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego, który od lutego br. został wzbogacony o komponent współpracy ponadnarodowej. 29 sierpnia br. w Muzeum Przyrody i Techniki im Jana Pazdura w Starachowicach odbyła się konferencja pn. „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego”, podsumowująca podjęte dotychczas działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim. Uczestniczył w niej również starosta Piotr Babicki.


Projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowany był przez Powiat Starachowicki od października 2017 r. w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. Miał on na celu rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (obecnie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia nr 1) w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Służyły temu kursy oraz szkolenia dające uczniom dodatkowe kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe wykraczające poza program kształcenia w zawodach, wskazanych przez pracodawców, miesięczne staże oraz praktyki realizowane w firmach, kursy językowe, dodatkowe zajęcia z matematyki, a także studia podyplomowe oraz szkolenia podejmowane przez nauczycieli w zakresie prowadzonego przez nich kształcenia zawodowego. Szkoły zyskały też nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, o czym mówił na konferencji Michał Gutowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. W ramach projektu realizowano także działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w proces kształcenia zawodowego oraz promocję nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, takie jak „Fora Współpracy i Dni Kariery”, organizowane co roku przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice”.
W roku bieżącym projekt został rozszerzony o komponent współpracy ponadnarodowej. W ramach projektu „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego” opracowano  model sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim, który zawiera m.in. zasady współpracy pomiędzy partnerami sieci (Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim, Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, Regionalną Izbą Gospodarczą) a szkołami zawodowymi i pracodawcami, ale też bazę przedsiębiorstw, oferujących miejsca praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych powiatu starachowickiego. Baza ta jako narzędzie udostępniona została m.in. branżowej szkole I stopnia, 2 technikom i innym zainteresowanym podmiotom, co ma usprawnić dobór miejsc praktyk/staży w danym zawodzie. Wdrożenie modelu sieci ułatwić ma kontakt oraz współpracę na linii szkoła – firma, przyczyniając się do lepszego dopasowania miejsc praktyk dla uczniów. Będzie stwarzać też szansę niekonwencjonalnego podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Poprzez odbycie krótkich praktyk u pracodawców, będą mogli przekonać się jak funkcjonują przedsiębiorstwa w branży, dla której przygotowują przyszłych pracowników.

Podejmowane działania w ramach opracowanego modelu sieci pozwolą na lepszą współpracę szkół i firm w zakresie przygotowania uczniów jako przyszłych pracowników i zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawców. O korzyściach tworzenia sieci i współpracy z pracodawcami z perspektywy niemieckiej mówiła Martina Borgwardt, przedstawicielka naszego zagranicznego partnera tj. Grone Netzwerk z siedzibą w Hamburgu. Grone to jedna z wiodących instytucji edukacyjnych w Niemczech, która realizuje wiele innowacyjnych projektów dla młodzieży i osób do 35 r.ż. służących ich integracji z rynkiem pracy. Już od 25 lat buduje oraz rozwija współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami, różnorodnymi podmiotami rynku pracy i edukacji w zakresie przygotowania do zawodu, podnoszenia kwalifikacji oraz aktywizacji. Organizuje przy tym praktyki w zakładach pracy dla kandydatów do kształcenia w systemie dualnym i pomaga w doborze miejsc praktyk uczeń-zakład pracy.
Spotkanie zakończyło wręczenie podziękowań dla przedsiębiorców i partnerów projektu, a także zaświadczeń ze staży dla nauczycieli.