7°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1013 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
10 °C 10 °C 10 °C 12 °C 14 °C
1 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 12 marca 2020 11:07

Zarząd Powiatu w Starachowicach stanowczo sprzeciwia się przekwalifikowaniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych SARS – COV-2 , którą zarządził Wojewoda Świętokrzyski. Wniosek o wstrzymanie wykonania tego polecenia został przesłany w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia oraz do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, posłów na Sejm RP: Agaty Wojtyszek i Krzysztofa Lipca, a także Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach i dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.  Poniżej przedstawiamy treść pisma w tej sprawie.

 

Starachowice, 12.03.2020

 

Pan Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

 

 

W związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeprofilowania PZOZ w Starachowicach w szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych SARS – COV – 2, Zarząd Powiatu w Starachowicach, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), stanowczo sprzeciwiając się, wnosi o wstrzymanie wykonania ww. polecenia.

 

 

Uzasadnienie

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571) samorząd powiatowy jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. W Powiecie Starachowickim mieszka około 90 tys. mieszkańców, a Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach jest wielospecjalistyczną jednostką ochrony zdrowia, posiadającą 19 oddziałów szpitalnych, 4 ośrodki rehabilitacyjne, 25 poradni specjalistycznych, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz podstawową opiekę zdrowotną. Ponadto w obiektach szpitala mieszczą się: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, apteka ogólnodostępna oraz 22 podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz pacjentów.

            Poleceniu Wojewody zarzucamy, iż zostało wydane z pominięciem rozpoznania specyfiki funkcjonowania szpitala w Starachowicach oraz z pominięciem odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne organów samorządu powiatowego.

Szpital w Starachowicach jest drugim co do wielkości szpitalem w województwie świętokrzyskim po Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach i posiada łącznie 412 łóżek, w tym 61 łóżek zapasowych. Obecnie szpital obsługuje 363 pacjentów, w tym ponad 260 pacjentów jest hospitalizowanych. Świadczone są tu usługi medyczne ratujące życie z zakresu hemodynamiki, kardiologii inwazyjnej, nefrologii ze stacją dializ. Korzystają z nich mieszkańcy powiatów starachowickiego i skarżyskiego w województwie świętokrzyskim oraz południowych powiatów województwa mazowieckiego. Wyłączenie statutowej działalności szpitala obejmującego swoim działaniem tak szeroką skalę usług medycznych, dla tak dużej liczby pacjentów, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Powiatu Starachowickiego systematycznie analizuje sytuację związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19 i jest w bezpośrednim kontakcie z dyrektorem PZOZ. W świetle wymiany korespondencji między Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a PZOZ w Starachowicach, służby Wojewody Świętokrzyskiego otrzymały informację o gotowości przeznaczenia dodatkowego oddziału okulistycznego, na potrzeby rozszerzenia funkcjonującego oddziału zakaźnego.

Ponadto, Zarząd Powiatu zgłosił do Wojewody Świętokrzyskiego możliwość wykorzystania budynku dawnego oddziału zakaźnego, zlokalizowanego obok PZOZ w Starachowicach, w celu zabezpieczenia miejsc na wypadek kwarantanny.

Jednocześnie informujemy, że do obiektów starachowickiego szpitala przylega obecnie niewykorzystywany budynek, który jest w pełni wyposażony w infrastrukturę medyczną, z osobną izbą przyjęć. Dotychczas wykorzystywany był na potrzeby leczenia chorób kardiologicznych przez prywatny podmiot Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca. Miejsce to stanowi kolejną możliwość rozszerzenia funkcjonowania oddziału zakaźnego.

            Ponadto, PZOZ w Starachowicach jest w trakcie realizacji ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim jest kompleksowa termomodernizacja wszystkich budynków szpitala. Teren wokół szpitala stanowi rozległy plac budowy (w załączeniu 5 zdjęć).  Świadczy to o braku należytego rozpoznania sytuacji w terenie przed wydaniem ww. polecenia Wojewody Świętokrzyskiego, a co za tym idzie możliwości skutecznej i bezpiecznej dla pacjentów ewakuacji.

            Zarząd Powiatu nie ma wątpliwości, że realizacja ww. polecenia zagrozi funkcjonowaniu szpitala także po ustaniu epidemii. Przewidujemy nieodwracalne skutki kadrowe, wizerunkowe i finansowe dla PZOZ w Starachowicach. Na to nie wyrażamy zgody jako podmiot tworzący. 

            Zarząd Powiatu pragnie zauważyć, że polecenie Wojewody Świętokrzyskiego w istocie dotyczy zmiany struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego i zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą, kompetencje w tym zakresie należą wyłącznie do Ministra Zdrowia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy).

            Nasze dotychczasowe działanie oraz składane deklaracje jednoznacznie wskazują, że Zarząd Powiatu w Starachowicach zdaje sobie sprawę z zagrożeń epidemiologicznych i deklaruje dalszą odpowiedzialną współpracę w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii, z bezwzględnym zachowaniem bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców powiatu starachowickiego. Powyższe wyklucza możliwość realizacji przez PZOZ w Starachowicach funkcji wyłącznie szpitala zakaźnego.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Babicki