26°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1007 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
24 °C 29 °C 30 °C 29 °C 26 °C
14 °C 16 °C 18 °C 17 °C 17 °C
środa, 22 lipca 2020 14:39

Zarząd Powiatu w Starachowicach rozstrzygnął konkurs na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Nowym szefem jednostki zostanie Andrzej Klimczak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obowiązki obejmie z dniem 3 sierpnia br.

17 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne. Podczas rozmowy kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem niezbędnym do pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, dlatego komisja rekomendowała jego zatrudnienie Zarządowi Powiatu w Starachowicach. Na posiedzeniu, które odbyło 22 lipca br. Zarząd Powiatu  propozycję tę przyjął.
Nowym dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych zostanie Andrzej Klimczak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Odpowiadał tam m.in. za przygotowywanie, nadzór i koordynację realizacji rządowych programów rozwojowych, pozyskiwanie środków i koordynację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, nadzór nad zarządzeniem ruchem na drogach, nadzór i opiniowanie wdrażania funduszy strukturalnych. Swoją pracę w ŚUW zaczynał od stanowiska kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości. Później był zastępcą dyrektora tego Wydziału, a od czerwca 2016 r. zastępcą dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju. Przez ponad 3 lata był również inspektorem we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie odpowiadał za przygotowanie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy oraz remontu dróg krajowych, prowadzenie remontów i nadzór nad zapleczem technicznym w obrębie działalności oddziału czyli województwa dolnośląskiego.
Pan Andrzej Klimczak ma 46 lat, pochodzi z Kielc. Z wykształcenia jest mgr inż. budownictwa. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska.
Oprócz spraw związanych z budownictwem, interesuje się wędkarstwem i kulturą Morza Śródziemnego.