12°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1006 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
16 °C 17 °C 18 °C 21 °C 18 °C
8 °C 7 °C 6 °C 9 °C 9 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 28 grudnia 2020 08:12

29 grudnia br. odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym, rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek obrad prezentujemy poniżej. 

 

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 29 grudnia 2020


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2021
b) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
c) zmiany uchwały Nr XX/145/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020r.
d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
e) wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach na zawarcie kolejnych umów najmu garażu oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły przy ul. 1-go Maja 4.
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Starachowickiego.
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze budynku admninistracyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach snanowiącej własność Powiatu starachowickiego.
i) delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
j) skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
k) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029
m) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029
n) uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 rok
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na I półrocze 2021 roku.
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
11. Zakończenie obrad.