13°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1005 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
16 °C 17 °C 17 °C 20 °C 18 °C
8 °C 7 °C 6 °C 9 °C 9 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 29 grudnia 2020 15:34

Rada Powiatu w Starachowicach, na sesji która odbyła się 29 grudnia br., przyjęła budżet na 2021 r. Opiewa on na kwotę ponad 118 mln zł. Nie brakuje w nim zadań inwestycyjnych, z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych.

 

 

 

Budżet Powiatu na 2021 r. w liczbach


Dochody zaplanowano na kwotę 118 682 792,98 zł, w tym:

 • dochody bieżące - 108 018 565,71 zł,
 • dochody majątkowe - 10 664 227,27 zł

Wydatki wyniosą: 127 783 205,25 zł, w tym:

 • wydatki bieżące -105 242 738,27 zł,
 • wydatki majątkowe - 22 540 466,98 zł

Przychody wyniosą: 9 100 412,27 zł. 
Budżet Powiatu na 2021r. jest budżetem deficytowym.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 100 412,27 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 2020r. ze źródeł zewnętrznych i zostaną wydatkowane w roku 2021r. zgodnie z ich przeznaczeniem. 
W roku 2021r. Powiat nie planuje zaciągnąć żadnego kredytu. Tak samo jak nie było konieczności zaciągnięcia kredytu w roku 2020. 

Zaplanowane inwestycje to m.in.: 

Infrastruktura drogowa

 • Remont drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki - wartość zadania – 961 721,48 zł, w tym: 764 377,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 192.344,48 zł – dotacja z gminy Brody
 • Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec - Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa - wartość zadania -  1 080 551 zł, w tym: 859 440 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 216 111 zł – środki z Gminy Mirzec. 
 • Remont drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec- Czerwona w miejscowości Trębowiec Mały – wartość zadania 500 000 zł, w tym: 250 000  zł dotacja z Gminy Mirzec oraz 250 000 zł środki własne Powiatu. 
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego  - 100 000 zł – środki własne.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach -  619 216,50 zł, w tym: 140 000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Wykup gruntów pod drogi powiatowe  - 1 552 062,36 zł - środki własne.

Dotacje:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Chybice” w gminie Pawłów (dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 25 000 zł).
 • opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Rzepin Drugi” w gminie Pawłów (dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 25 000 zł).
 • wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków w gminie Brody (dotacja dla Gminy Brody w wysokości 60 000 zł)
 • wykonanie odwodnienia przy drodze 0603T w miejscowości Brzezie w gminie Pawłów (dotacja dla Gminy Pawłów w wysokości 30 000 zł).

Oświata:

 • Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ Nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali – łączna wartość zadania 8 000 000,00 zł, w tym 6 000 000 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 2 000 000 zł środki planowane do pozyskania w ramach drugiego etapu składania wniosków do RFIL.
 • Zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni w obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” - łączna wartość zadania: 5 703 252,06 zł, w tym: 1 668 628,01 zł - środki unijne, 284 000 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 651 698,63 zł – środki własne Powiatu, w 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2 619 996,64 zł 

Dotacja:

 • modernizację boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach - zakup trybun oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych (dotacja dla Gminy Starachowice  w wysokości 140 000 zł). 

W przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych, realizowane też będą: 

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach (II LO i ZSZ nr 1) – całkowita wartość zadania – 11 242 374,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EOG – 7.297.412,50 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 056 026,00 zł, wkład własny Powiatu – 1 888 935,50 zł- planowany do pozyskania w ramach drugiego etapu składania wniosków do RFIL. 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - łączna wartość zadania – 1 256 372,09 zł, w tym 628 186, 05 zł – środki własne Powiatu.

Walka z COVID

 • Kontynuacja realizacji projektu „Walka z epidemią Covid -19 na terenie powiatu starachowickiego” - łączna wartość zadania3 923 231,35 zł, w tym 3 334 746,65 zł – środki unijne. W 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 2 323 865,92 zł. 

Pomoc społeczna

 • Kontynuacja robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – łączna wartość zadania -681 314,91 zł, w 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie: 123 000 zł

Inne

 • Termomodernizacja dachu z remontem kominów, wymianą instalacji odgromowej, wymianą orynnowania wraz z odwodnieniem budynku Archiwum Zakładowego - 80 000 zł – środki własne. 
 • E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – Ujednolicenie baz danych -  łączna wartość zadania - 2 651 769,39 zł, w tym: 2 254 003,98 zł - środki unijne, 397 765,41 zł – środki własne.

 

Łącznie na dzień 01.01.2021 r. dług Powiatu będzie stanowił kwotę 32 888 008,00 zł. (Dług Powiatu na dzień 01.01.2019 wynosił 34 288 008 zł). W 2020r. Powiat spłacił zadłużenie w wysokości – 3 200 000 zł.