1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1011 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
-1 °C -1 °C 0 °C 2 °C 2 °C
-4 °C -6 °C -6 °C -3 °C -7 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 26 stycznia 2021 09:22

28 stycznia br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek prezentujemy poniżej. 


 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

w dniu 28 stycznia 2021 r. 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przeniesienia siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach,

b) rozpatrzenie petycji w interesie publicznym

c) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Starachowice,

e) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2029.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzacych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2020 rok.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

8. Informacja z przebiegu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za 2020 rok.

9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 rok.

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 roku.

12. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2020 roku,

a) Komisji Budżetu i Finansów,

b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

13. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2020 rok.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

18. Zakończenie obrad.