7°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1019 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
15 °C 20 °C 21 °C 17 °C 15 °C
10 °C 11 °C 11 °C 8 °C 7 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 5 marca 2021 14:09

Jedenastu uczniów z naszego powiatu otrzymywać będzie w tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy potwierdzające to wsparcie odebrali 5 marca br. z rąk starosty Piotra Babickiego i wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. Sukcesów gratulowała im także przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów typują szkoły. Wsparcie przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku szkolnym otrzymali je:

 • Marcin Walendzik – uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego  w Starachowicach, utalentowany w wielu dziedzinach (średnia ocen - 5,50). Oprócz matematyki i fizyki, których uczy się w rozszerzonym zakresie, interesuje się też historią. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Spełnia się również jako wolontariusz.
 • Gabriela Winiarska - uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, o wszechstronnych zainteresowaniach, a także wiedzy oraz umiejętnościach wykraczających poza obowiązki szkolne (średnia ocen - 5,33). Angażuje się w różne przedsięwzięcia, w tym akcje charytatywne.
 • Diana Kędziora – uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, o szerokiej wiedzy humanistycznej (średnia ocen - 5,13). Uwielbia dyskusje. Interesuje się fotografią, astronomią, modelingiem oraz aktorstwem. Chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach. Jest zwyciężczynią m.in. XIV Międzyszkolnego Konkursu Literackiego oraz Konkursu Literackiego „Na zawsze stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś".
 • Kacper Janus - uczeń II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, uczestnik licznych konkursów oraz olimpiad (średnia ocen - 5,75). Finalista Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zdobył też wyróżnienie specjalne w ogólnopolskim konkursie „100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Człowiek, zdarzenie miejsce”. Wspólnie z drużyną legislacyjną, przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach na konkurs zorganizowany przez Ministra Sprawiedliwości. Interesuje się prawem konstytucyjnym, wyborczym oraz historią. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Podjął współpracę z redakcjami czasopism naukowych: „Mówią wieki” oraz periodykiem „Studia Wyborcze” oraz z naukowcami z dziedziny prawa i historii – prof. dr hab. Markiem Chmajem i prof. dr hab. Grzegorzem Nowikiem.
 • Julia Zaręba - uczennica II klasy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach, uzdolniona literacko i plastycznie (średnia ocen - 5,23). Została mistrzem ortografii w konkursie miejskim i zwyciężczynią konkursu Twórczości Literackiej – „Rodzino, stań się tym, czym jesteś” .Jest też laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Inspirowanego Twórczością Bolesława Leśmiana w ramach XXXIV Ogólnopolskich  Dni Leśmianowskich. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 • Gabrysia Zieja – uczennica II klasy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach, jedna z sześciu dziewcząt w męskiej klasie sportowców (średnia ocen - 5,30). Już drugi rok pełni funkcję przewodniczącej klasy. Planuje i współorganizuje różne wydarzenia klasowe i angażuje się w szkolne projekty.
 • Krzysztof Dudzic - uczeń III klasy Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (średnia ocen - 5,36). Zaangażowany w udział w projektach organizowanych przez szkołę oraz samorząd uczniowski.
 • Klaudia Mnich – uczennica II klasy Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (średnia ocen - 4,94). Zaangażowana w życie społeczności szkolnej.
 • Dagmara Łyżwińska - uczennica IV klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształci się w zawodzie technik organizacji reklamy (średnia ocen - 5,83). Zdała wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Bierze udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Interesuje się procesem tworzenia grafiki komputerowej oraz fotografią. Aktywnie uczestniczy w życiu i promocji szkoły.
 • Patryk Maciąg – uczeń II klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształci się w zawodzie technik spedytor (średnia ocen - 5,18). Interesuje się przedmiotami związanymi z zawodem. W przyszłości chciałby studiować technologie informatyczne w logistyce. Należy do grona szczególnie uzdolnionych uczniów. Sukcesy odnosi też w sporcie. Interesuje się piłką nożną oraz tenisem stołowym.
 • Mikołaj Glina – uczeń klasy maturalnej w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach (średnia ocen - 4,89). Jego pasją jest sport. Wiele lat trenował w klubie piłkarskim „Juventa Starachowice”. Odnosił sukcesy w Centralnej Lidze Juniorów U17. Chętnie angażuje się w charytatywne turnieje piłki nożnej.

 

Fotogaleria z uroczystości