Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 6 kwietnia 2021 08:38

Zbiorowe zdjęcie samorządowców z powiatu starachowickiegoDrogi, drogi i jeszcze raz drogi – tak zdaniem co poniektórych powinna wyglądać działalność inwestycyjna samorządu powiatowego. A przecież Powiat to nie tylko drogi. Zadania, które realizuje dotyczą też szkół ponadpodstawowych, szpitala, przychodni specjalistycznych, pomocy społecznej oraz szeregu innych dziedzin o charakterze ponadgminnym. Szczupłość dochodów karze często wybierać – budować drogę czy remontować szkołę. Aby realizować zadania, samorządy każdego szczebla muszą dziś współpracować. Ci, którzy tego nie dostrzegają są w dużym błędzie. 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Pawłowie wójt Marek Wojtas skrytykował współpracę z Zarządem Powiatu i Radnymi Rady Powiatu wybranymi z gminy Pawłów. W związku z tym warto przypomnieć, że Powiat Starachowicki składa się z pięciu gmin o różnych potrzebach.

Każdego roku powiat przeznacza spore środki na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Dzięki pozyskiwanym funduszom rządowym oraz współpracy z samorządami gminnymi może wykonać ich więcej. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązki samorządu powiatowego nie sprowadzają się tylko do dróg. Dotyczą też szkół ponadpodstawowych, szpitala, przychodni specjalistycznych, pomocy społecznej oraz szeregu innych zadań o charakterze ponadgminnym, z usług których korzystają mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Starachowickiego. Powiat jako jeden z nielicznych w kraju prowadzi takie placówki jak Międzszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, dbając o zdrowie młodych mieszkańców czy Państwowe Ognisko Plastyczne, gdzie młodzi mieszkańcy powiatu kształcą się artystycznie na najwyższym poziomie.

Szczupłość dochodów powiatu nie pozwala na jednoczesną realizację wszystkich zadań inwestycyjnych czy remontowych. Często trzeba wybierać - budować drogę czy remontować szkołę, bo na jedno i drugie Powiatu nie stać. W odróżnieniu od gmin Powiat nie ma dużego wpływu na kształtowanie swoich dochodów. Ceną za zrealizowane w ubiegłych latach inwestycje, często ponad ekonomiczne możliwości, jest ogromne zadłużenie, które musimy dziś spłacać. Znacznie ograniczone możliwości inwestycyjne nie są dla powiatu komfortowe, ale żaden dotychczasowy Zarząd Powiatu nie spłacał tak wysokich rat kredytowych i nie wisiało nad nim widmo nieuchwalenia budżetów na kolejne lata.

Mimo tej sytuacji, dzięki współpracy i zrozumieniu wielu podmiotów, Powiat Starachowicki się rozwija.

Przez lata, gmina Pawłów była najbardziej doinwestowanym samorządem w zakresie infrastruktury drogowej przez Powiat Starachowicki. W latach 2015-2020 przebudowano i wyremontowano łącznie 21km spośród znajdujących się tam 78,97 km dróg powiatowych. Łączna wartość tych inwestycji to 21 539 023,84zł. Realizacja ostatnich zadań przypadła na rok 2019, kiedy to w ramach pozyskanych funduszy z tzw. „powodziówek” przebudowaliśmy ok. 600 m drogi powiatowej nr 0629 T Pawłów – Bukówka – Zapniów i wyremontowaliśmy blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy, ok, 1,2 km odcinek drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno- Radkowice – Rzepin Kolonia, ok. 1,3 km odcinek drogi powiatowej nr 0601 T Łomno – Zarzecze oraz niespełna kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie – Łomno. W sumie było to pięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 4,8 mln zł. Na tyle bowiem pozwalały możliwości finansowe powiatu. W roku 2020 na sieci dróg powiatowych na terenie gminy Pawłów wykonane zostały prace remontowe i konserwacyjne na łączną wartość 92 978,57 zł (w całości były to środki powiatu). Na bieżąco i w miarę możliwości Powiat reagował na wnioski mieszkańców, sygnały ze strony urzędu, a także interpelacje radnych, zarówno gminnych jak i powiatowych. Efektem tego było: oczyszczenie rowu w Grabkowie przy drodze powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów i udrożnienie odwodnienia w Rzepinie II przy drodze powiatowej nr 0612 T Rzepin – Dąbrowa (interpelacja radnej Izabeli Wrony), wykonanie odwodnienia w Rzepinie II przy drodze powiatowej nr 0612 T Rzepin – Dąbrowa (wniosek mieszkańców), uzupełnienie ubytków w poboczu przy drodze w Jadownikach (na wniosek radnego gminy Piotra Miziewicza), wyrównanie ubytków nawierzchni drogi powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy, montaż lustra ulicznego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia z drogą gminną w Radkowicach – Kolonii (wnioski radnego gminy Stanisława Pochecia) czy wykonanie remontu cząstkowego na drodze powiatowej nr 0612 T Rzepin – Dąbrowa w Rzepinie II, uzupełnienie ubytków na drodze powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy oraz w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka z drogą powiatową nr 0632 T Sosnówka – Włochy – Wieloborowice (wnioski ze strony mieszkańców i wójta).

O nieprawdziwości słów dotyczących złej współpracy między Powiatem a gminą Pawłów świadczą choćby tegoroczne działania. Powiat i gmina przekazały dotację Województwu Świętokrzyskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch rond przy drodze wojewódzkiej nr 756, w Chybicach oraz Rzepinie II. Powiat udzieli również dotacji dla gminy Pawłów na wykonanie odwodnienia przy drodze 0603T w miejscowości Brzezie. Ponadto, w bieżącym tygodniu Powiat składa trzy wnioski do Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Pawłów. Chodzi o budowę oświetlenia wraz z oznakowaniem aktywnym, montażem wyświetlacza radarowego na drodze powiatowej nr 0613T przy szkole podstawowej w Dąbrowie, budowę nowego przejścia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613T z drogą wojewódzką w Pawłowie oraz budowę oświetlenia wraz z oznakowaniem aktywnym i instalacją linii wibracyjnych na istniejącym już przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej w Radkowicach (na drodze powiatowej nr 0608). Wartość tych zadań to 270 tys. zł. Będziemy wnioskować o 80 proc. dofinansowanie w ramach Funduszu.

 

Nikt w powiecie nie pyta – „po co nam Gmina Pawłów?”

Tymczasem w stronę samorządu powiatowego raz po raz wybrzmiewają tego rodzaju pytania. Są one o tyle irytujące co niedorzeczne. Nigdy nie powinny mieć miejsca i nie przystoją, zwłaszcza samorządowcom z jednego powiatu, regionu, jednej lokalnej wspólnoty. Dlatego też szanowny Panie Wójcie, gorąco proszę o zmianę punktu widzenia i retoryki. Dostrzegajmy i wskazujmy rzetelnie Radnym i Mieszkańcom Gminy Pawłów dobre przykłady współpracy z Powiatem Starachowickim. Zgoda buduje. Jest jeszcze wiele wspólnie do zrobienia dla dobra Mieszkańców naszych samorządów.

Piotr Babicki - Starosta Starachowicki

Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu podczas wizytacji inwestycji w Radkowicach


Wiele się działo na drogach powiatowych w gminie Pawłów. W tej kadencji  wyremontowano m.in. 990 m odcinek drogi w Radkowicach

 

Starosta Piotr Babicki wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Robertem Sowulą podczas konferencji prasowej w szpitalu


Zapewnienie mieszkańcom  świadczeń medycznych na najwyższym poziomie jest priorytetem władz powiatowych

 

Zbiorowe zdjęcie samorządowców z powiatu starachowickiego


Dzięki współpracy i zrozumieniu samorządów udaje się zrealizować wiele wspólnych projektów