-1°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1024 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
4 °C 5 °C 3 °C 3 °C 2 °C
-2 °C 0 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 28 kwietnia 2021 09:00

Grafika Sesja Rady Powiatu 29 kwietnia br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

Porządek obrad


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027, 
b) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2022,
c) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021–2029.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2020 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek opiekuńczo - wychowawczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2018 - 2020. 
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 za rok 2020.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 - 2022.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
11. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
13. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
16. Przyjęcie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Starachowicach na 2021 rok.
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
18. Zakończenie obrad.