Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 11 maja 2021 08:43

Grafika konsultacji społecznych projektu ustawy o OSPRuszyły konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, organizowane przez Związek OSP RP. Konsultacje oddbywają się w trybie on-line i są transmitowane  w internecie. Szczegóły poniżej.

Problematykę zawartą projekcie ustawy podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęconyjest jeden dzień. 
Harmonogram konsultacji:

  • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
  • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
  • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
  • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
  • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6 
W spotkaniu może brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie. Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Informacja nadesłana przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej