Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 maja 2021 12:52

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy20 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w nowym składzie, powołanym na 4-letnią kadencję, która potrwa do 2025 roku. Rada pełni rolę opiniodawczo –doradczą starosty w obszarze polityki rynku pracy. Tworzą ją eksperci, powołani spośród organizacji i instytucji, zajmujących się problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele strony samorządowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Starachowicach zainaugurowała działalność w kadencji 2021 – 2025. 20 maja br. , starosta Piotr Babicki wręczył powołania 10 osobom rekomendowanym przez działające na terenie powiatu organizacje związkowe i pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz samorząd.

Najbliższe cztery lata organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy działać będzie w następującym składzie:

  • Stanisław Wojtan - Powiat Starachowicki
  • Barbara Szymańska - Gmina Starachowice
  • Ryszard Nowak - Gmina Mirzec
  • Mariola Gałka - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Grażyna Dębniak - Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”
  • Marian Ferenc - NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Świętokrzyski
  • Jacek Domagała - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
  • Jolanta Bryła - Świętokrzyska Izba Rolnicza
  • Paulina Błach - Świętokrzyska Rada Wojewódzka NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
  • Andrzej Gach - Regionalna Izba Gospodarcza

Przewodniczącym Rady wybrany został Stanisław Wojtan. Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie.