Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 28 maja 2021 11:35

Uroczysty apel z okazji Dnia StrażakaStarosta Piotr Babicki wziął udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną zostały one ograniczone do uroczystego apelu, połączonego z wręczeniem medali, odznak oraz awansów dla najbardziej zasłużonych strażaków.

Choć święto strażaków przypada 4 maja, starachowiccy pożarnicy obchodzili je w tym roku 26 maja. W tym wyjątkowym dniu towarzyszył im również starosta Piotr Babicki, który w imieniu samorządu powiatowego podziękował za dotychczasową służbę. Słowa uznania płynęły też od zwierzchników. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Ciosek docenił ich wkład w walkę z pandemią. 
Tak jak co roku wręczono medale i odznaczenia. Srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał asp. sztab. Marcin Driański. Brązową odznaką uhonorowani zostali: st. kpt. Piotr Mergalski, asp. sztab. Radosław Pocheć, st. ogn. Wojciech Kozieł, st. ogn. Rafał Dudek, mł. ogn. Łukasz Fryziel. Podczas uroczystości wręczono także medale „za zasługi dla pożarnictwa”. Brązowe odznaczenie oodebrali: mł. kpt. Adrian Lipa, mł. ogn. Łukasz Fryziel, kpt. Paweł Kwapisz i mł. ogn. Piotr Kozera. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił także dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach bryg. Andrzeja Pyzika.
Były także awanse na wyższe stopnie służbowe. Na stopień aspiranta awansowano mł. asp. Jacka Saramaka. Na stopień starszego ogniomistrza awanse odebrali: ogn. Grzegorz Gwóźdź oraz ogn. Zbigniew Rychter. Do rangi ogniomistrza podniesieni zostali młodsi ogniomistrzowie: Piotr Fortuna, Krzysztof Kołodziejczyk, Grzegorz Piętak i Karol Sławek. Młodszymi ogniomistrzami zostali starsi sekcyjni: Krzysztof Chudak i Dawid Spadło. Sekc. Tomasz Wilczak awansowany został na stopień st. sekc., a dotychczasowi strażacy - Mateusz Grudniewski i Albert Maciejski - otrzymali awans na stopień starszych strażaków. Odznaczenia Prezydenta RP „za długoletnią służbę” zostały wręczone starachowickim strażakom dwa dni później, na wojewódzkich obchodach dnia strażaka w Kielcach. 

Fotorelacja z uroczystości