Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 28 maja 2021 15:13

Trwają remonty na drogach powiatowych w gminie Mirzec i Brody. Wkrótce ruszą też prace przy przebudowie drogi powiatowej Radkowice – Szerzawy w celu zabezpieczenia wąwozu w Radkowicach. Z kolei w Starachowicach, na skrzyżowaniu ulic: Nowowiejskiej oraz Moniuszki zamontowane zostaną trzy wyniesione przejścia dla pieszych.

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek wspólnie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach - Andrzejem Klimczakiem dokonali przeglądu realizowanych przez Powiat inwestycji drogowych. Trzy z nich prowadzone są w gminie Mirzec, a jedna w gminie Brody. 
W miejscowości Mirzec Poddąbrowa remontowana jest droga powiatowa nr 0560T Mirzec Podkowalów-Mirzec Poddąbrowa. Na blisko 900 m odcinku wyremontowana zostanie nawierzchnia, odtworzone zostaną pobocza wraz ze zjazdami i pojawi się odwodnienie. Prace obejmują też remont skrzyżowania z drogą gminną. Zajmuje się nimi firma Budromost. Przychylając się do wniosku mieszkańców, wykonano dodatkowo regulację zjazdów i bram na posesje. W ramach nadzoru, pracownicy ZDP szczegółowo weryfikują każdy etap robót. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 1 mln zł. Jego realizacja w 80 proc. finansowana jest  z Rządowego Programu  Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostały koszt pokrywa Gmina Mirzec i Powiat. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2021 r.


Na terenie miejscowości Poddąbrowa Zarząd Dróg Powiatowych realizuje też prace związane z usprawnieniem systemu odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych. Obejmują one oczyszczenie, odmulenie i częściowe umocnienie rowu wraz wymianą czterech przepustów. Wartość zadania to ponad 32 tys. zł.

Z kolei w Trębowcu Małym rozpoczął się remont drogi powiatowej nr 0569 T Trębowiec Duży – Mirzec Czerwona. Prace obejmą ok. 465 metrowy odcinek. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Gminą Mirzec.  

W gminie Brody remontowana jest droga powiatowa nr 0624 T na ok. 850 metrowym odcinku w Krynkach (ul. Górna). Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Brody. Jej wartość opiewa na ponad 960 tys. zł. 
Niebawem ruszą też prace w gminie Pawłów, przy przebudowie drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy, gdzie zabezpieczany będzie wąwóz lessowy w Radkowicach. Na to zadanie Powiat otrzymał wsparcie w wysokości 304 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa, na zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego. 
W Starachowicach natomiast, w ramach poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Nowowiejskiej oraz Moniuszki zamontowane zostaną trzy wyniesione przejścia dla pieszych, co będzie kosztować ponad 47 tys. zł. 

Fot. Małgorzata Florczyk, Jerzy Materek, Andrzej Klimczak