Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 11 czerwca 2021 08:35

Zdjęcie uczestników spotkaniaZ inicjatywy Członka Zarządu Powiatu Jerzego Materka oraz Zarządu Dróg Powiatowych odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tematyce budowy tras rowerowych w powiecie starachowickim. Wzięli w nim udział przedstawiciele poszczególnych gmin w naszym powiecie, Regionalnej Organizacji Turystycznej i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

Spotkanie miało na celu skoordynowanie działań w zakresie opracowania koncepcji przebiegu tras rowerowych, które łączyłyby wszystkie gminy powiatu starachowickiego, zapewniając im połączenie z głównymi atrakcjami turystycznymi województwa świętokrzyskiego, istniejącą już trasą Green Velo i planowaną międzynarodową trasą Euro Velo 11. O tym, jak bardzo jest to potrzebne, zwłaszcza w kontekście przygotowania się do nowej perspektywy UE, mówił Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. Spotkanie prowadził Andrzej Klimczak – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich pięciu gmin w naszym powiecie, w tym m.in. zastępca prezydenta Starachowic Ewa Skiba, wiceburmistrz Wąchocka Sebastian Staniszewski, wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, reprezentujący Gminę Mirzec Ryszard Nowak i Skarbnik Gminy Brody – Dorota Dyka. Obecny był również przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej. O możliwościach i uwarunkowaniach pozyskiwania środków na budowę tras rowerowych w nowej perspektywie unijnej mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również istniejące już szlaki i ścieżki rowerowe w powiecie, a także planowane do realizacji przez poszczególne gminy. Zaplanowano już kolejne spotkanie, które będzie poświęcone omówieniu przebiegu Północnej Trasy Rowerowej – na odcinku Skarżysko Kamienna – Starachowice. 

Fotorelacja ze spotkania