Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 7 września 2021 12:31

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego zachęca mieszkańców do udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych. Wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie: http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych. Formularz będzie aktywny do 31 grudnia br. 

Ankieta ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej w zakresie  wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to ma pozwolić na
rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych i będzie mieć wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych. Pozyskane w ten sposób informacje, jak zapewniają autorzy, staną się punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania. 
Wystarczy wypełnić Formularz on - line

Będzie on aktywny do 31 grudnia 2021 r.