0°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1004 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
7 °C 2 °C 3 °C 3 °C 0 °C
0 °C -2 °C -3 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 30 września 2021 09:51

W dn. 5 października 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, odbędą się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego dla mieszkańców i podmiotów z powiatu starachowickiego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Konsultacje na terenie Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzone będą w okresie: od 30 września do 8 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania, należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: konsultacje.fes@sejmik.kielce.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Z uwagi na wielkość sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, gdzie odbędzie się spotkanie w dn. 5.10.2021 r., o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane na adres e-mail.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych będzie możliwy również w formie on-line, tj. za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

Uwagi można zgłaszać wyłącznie na formularzu, który wraz z projektem programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej programowi: Poznaj program na lata 2021-2027: https://bit.ly/3AsBHkg

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: konsultacje.fes@sejmik.kielce.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać do dnia 12 listopada br. (po upływie ww. terminu, uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane). W przypadku uwag przekazywanych za pośrednictwem poczty - decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny.