Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 19 października 2021 14:28

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r. Oferty należy składać do 12 listopada br. Szczegóły poniżej. 

Zarząd Powiatu w Starachowicach Uchwałą nr 119/2021 z dnia 19 października 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r., według zasad określonych w załączniku do powyższej uchwały.

 

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia w 2022 roku.

 

Oferty należy składać w terminie:  do dnia 12 listopada 2021 roku, do godz. 15.30, osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

Uwaga!

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

 

Szczegóły w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.