12°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1015 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
22 °C 21 °C 21 °C 23 °C 16 °C
7 °C 13 °C 12 °C 12 °C 8 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 6 grudnia 2021 09:22

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, na formularzu zmieszczonym poniżej, w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r., do godziny 15:30, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesłać na adres:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice
z dopiskiem: „Komisja Konkursowa”.