Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 16 grudnia 2021 08:36

Ocenie powiatowych służb, inspekcji i straży poświęcone było grudniowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Omówiono na nim również projekt budżetu powiatu na 2022 r. w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

Posiedzenie odbyło się w środę, 15 grudnia br. Obrady prowadził starosta Piotr Ambroszczyk. W pierwszej kolejności dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego, którym został radny Rady Powiatu Sławomir Rymarczyk. Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka omówiła projektu budżetu powiatu na 2022 r. w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, który został pozytywnie zaopiniowany. Głównym tematem była jednak ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2021 r. Informacje w tej sprawie złożyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dużo uwagi poświęcono także bezpieczeństwu seniorów. Pomimo wielu apeli i prowadzonych kampanii informacyjnych, także w naszym powiecie policja odnotowuje kolejne oszustwa metodą „na wnuczka”, na „policjanta” czy ich modyfikacjami. Stąd projekt świętokrzyskich funkcjonariuszy i Narodowego Banku Polskiego pn. „CYBERBANK 2.0”, do udziału w którym zaproszono starostę Piotra Ambroszczyka. Projekt ma na celu upowszechnianie wśród seniorów bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznie oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego, o czym mówiła podczas komisji Elżbieta Pryciak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Przewiduje m.in. organizację warsztatów dla osób starszych i szkoleń dla pracowników instytucji bankowych, mających bezpośredni kontakt z klientami. Niewykluczone, że także w naszym powiecie. Na razie, na ręce starosty trafiły materiały informacyjne, które zobowiązał się przekazać seniorom. 

Fotorelacja z posiedzenia komisji