Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 17 grudnia 2021 14:12

Pwd. Beata Nowak, skarbnik Hufca ZHP Starachowice przekazała 17 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich mieszkańców powiatu starachowickiego. Niech jego blask rozświetli w nas to co dobre i piękne.

Tradycja wędrowania betlejemskiego światła sięga 1986 r. Polacy włączają się w nią od 1991 roku. Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów, przekazując je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. Światło jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.

W tym roku betlejemski płomień przekazała staroście pwd. Beata Nowak, skarbnik Hufca ZHP Starachowice  ze świątecznymi życzeniami dla wszystkich mieszkańców powiatu.

Oby blask tego światła rozświetlił w nasz wszystkich to, co dobre i piękne.