Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 6 stycznia 2022 13:13

esesja.tv12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.30, będzie transmitowane na stronie:esesja.tv. Jego porządek prezentujemy poniżej. 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

w dniu 12 stycznia 2022 roku

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  2. rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Zakończenie obrad.