Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 11 stycznia 2022 10:51

Grafika NPP Powiat Starachowicki zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej,  poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w czterech punktach zlokalizowanych na terenie powiatu. Poniżej szczegóły dotyczące zasad udzielania porad prawnych w 2022 r .

Wzorem poprzednich lat, Powiat realizuje zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Na terenie powiatu starachowickiego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością realizacji mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji. Są one zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, Urzędzie Gminy w Mircu, Urzędzie Gminy w Brodach i Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Porad udzielają adwokaci i radcy prawni.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Istnieje również możliwość zapisów za pośrednictwem strony internetowej: zapisy on-line

WAŻNE:

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu wizyty. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

DYŻURY RADCÓW PRAWNYCH /ADWOKATÓW  UDZIELAJĄCYCH PORAD W RAMACH

POWIATOWEGO  PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MEDIACJI

 

Dzień tygodnia

PUNKT 1 i 2 NIEODŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Miejsce udzielania 

Godziny urzędowania

Radca Prawny /Adwokat

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4
(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny
Kamil Marchewka
POSIADA UPRAWNIENIA DO PRZEPROWADZANIA MEDIACJI

Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9, 
27-220 Mirzec
(pok. 119 parter)

1400-1800

 

Adwokat
Adrian Poński

Wtorek

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4
(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny
Anna Pacanowska

1130-1530

 

Adwokat
Monika Wieczorek

Środa

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4
(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny
Barbara Mazur

1130-1530

 

Adwokat
Michał Sokolnicki

Czwartek

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4
(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny  
Monika Chutnik

Urząd Gminy w Brodach
Ul. Staszica 3, 
27-230 Brody
(pok. 105 I p.)

1100-1500

 

Adwokat
Kinga Kończak

Piątek

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4
(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny
Dagmara Nowak-Trochimiuk

1130-1530

 

Adwokat
Marzena Krawczyk  

 

 

PUNKT nr 3 Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45

(pok. 16, parter)

Dzień tygodnia Godziny realizacji świadczeń
Poniedziałek

11.00-15.00

Adw. Paweł Wiatrowski (miesiące nieparzyste)/ Adw. Jakub Wierus (miesiące parzyste)

Wtorek

11.00-15.00

 Adw. Paweł Wiatrowski

Środa

11.00-15.00

Adw. Jakub Wierus

Czwartek

11.00-15.00

 Adw. Paweł Wiatrowski

Piątek

11.00-15.00

Adw. Jakub Wierus

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO DORADZTWA OBYWATELSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MEDIACJI 
 

 

PUNKT nr 4
Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45

(pok. 16, parter) 

Dzień tygodnia Godziny realizacji świadczeń
Poniedziałek 15.30 – 19.30
Paweł Wiatrowski (miesiące nieparzyste)/ Jakub Wierus (miesiące parzyste)
Wtorek 15.30 – 19.30
Paweł Wiatrowski
Środa 15.30 – 19.30
Jakub Wierus
Czwartek 15.30 – 19.30
Paweł Wiatrowski
 
Piątek

15.30 – 19.30
Jakub Wierus